Hiện nay, các kênh quảng cáo truyền thống vốn chiếm 90% tổng số quảng cáo toàn cầu. Tuy nhiên, với sức mạnh của Wifi Marketing, chuỗi bán lẻ có thể quảng cáo sản phầm mới và thăm dò ý kiến khách hàng khi khách hàng truy cập Wifi trên điện thoại di động tại cửa hàng.

Theo các kênh quảng cáo truyền thống, các công ty quảng cáo top 4 và các công ty con tạo ra 90% tổng số quảng cáo toàn cầu.

2020

Tuy nhiên, công nghệ đang dần dịch chuyển sức mạnh quảng cáo ra khỏi giới truyền thông quảng cáo.

2020-1

Giờ đây, ngay tại cửa hàng / trung tâm thương mại, bạn có thể quảng cáo và thăm dò ý kiến khách hàng trên chính thiết bị di động của khách hàng.

Tự Wifi marketing cho chính chuỗi của hàng của bạn. Tại sao không?

Nguồn: Internet


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến