Hãng bảo hiểm AIA đã tạo ra cú hit trên mạng xã hội và truyền hình khi thực hiện một chiến dịch kỹ thuật số để tăng cường nhận thức về thương ...