• Nguyên tắc vàng:

  "Nếu không có đủ ngân sách thì một ý tưởng dù hay đến mấy cũng không thể cất cánh"

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến
 • Bởi Chí Bật 25 08 2016
  Lý thuyết
  Rất thực tế,rất đúng, nhưng quan trọng là cách xử lý vấn đề của người đọc áp dụng thực tiễn
 • Bởi Thu Pham Bật 23 08 2016
  [I]Từ năm 1997 đến nay, Vinamilk vẫn tiếp tục xuất khẩu với giá trị khoảng [U][B]300 triệu USD mỗi tháng[/B][/U], tăng trưởng trên 2 con số...[/I]
  Trong clip, Ms Liên phát biểu 300 triệu USD [B][U]mỗi năm[/U][/B]. Trong bài lại ghi [U][B]mỗi tháng[/B]...
 • Bởi Khách-1 Bật 22 08 2016
  Nếu bạn không có tiền đê thuê người khác làm nghiên cứu thị trường, thì bạn phải chịu khó mà tự làm lấy thôi.
  Không phải ai cũng có đủ tiền để thuê dịch vụ nghiên cứu thị trường đâu bạn à. Hầu hết doanh nghiệp Vừa-và-Nhỏ là họ tự làm lấy hết đấy. Phải...