Trang Business Insider trích một báo cáo thường niên của Ad Age cho biết, 200 doanh nghiệp chi quảng cáo mạnh nhất ở Mỹ trong năm 2014 đã rót tổng cộng 137,8 tỷ USD cho hoạt động này. Trong đó, có 38 doanh nghiệp chi hơn 1 tỷ USD cho quảng cáo trong năm ngoái.

10. Walt Disney

ad

Chi quảng cáo năm 2014: 2,1 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +7,4%

9. L’Oreal

ad

Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -2%

8. Fiat Chrysler

ad

Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +14%

7. American Express

ad

Chi quảng cáo năm 2014: 2,4 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +7,9%

6. Ford

ad

Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -3,6%

5. Verizone

ad

Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +3,6%

4. Comcast

ad

Chi quảng cáo năm 2014: 3 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -1,7%

3. General Motors

ad

Chi quảng cáo năm 2014: 3,1 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -0,7%

2. AT&T

ad

Chi quảng cáo năm 2014: 3,3 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: +0,1%

1. Procter & Gamble

ad

Chi quảng cáo năm 2014: 4,6 tỷ USD
Tăng/giảm so với năm 2013: -4,2%

Diệp Vũ

Theo VnEconomy


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến