ATL Comm.

Năm 2012 đã tống tiễn những tờ báo in sừng sỏ như Newsweek, Financial Times Deutschland, và chỉ mới đây thôi phó chủ tịch kinh doanh của Google Nikesh Arora nhìn nhận khả năng trong vòng năm năm tới, 50% chi phí quảng cáo sẽ chuyển sang online, thì hình thức quảng cáo truyền thống – trên báo in – đã, đang và sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh mẽ.

Quan Tâm Cao

  • Trong Tuần

  • Tháng

  • Năm

Quan Tâm Cao

  • Trong Tuần

  • Tháng

  • Năm