Cạnh Tranh Với Người Khổng Lồ: Chiến Lược Dành Cho Các Doanh Nghiệp Địa Phương Ở Thị Trường Mới

Cạnh Tranh Với Người Khổng Lồ: Chiến Lược Dành Cho Các Doanh Nghiệp Địa Phương Ở Thị Trường Mới

giantfightTrong các cuộc chiến tại các thị trường mới nổi, các tập đoàn đa quốc gia không phải lúc nào cũng nắm giữ tất cả lợi thế cạnh tranh. Bài viết bới Niraj Dawar và Tony Frost (Tiếng Anh).

icon Competing With Giants: Survival Strategy For Local Companies In Emerging Markets (287.61 kB)