Marketing

Từ chiến lược tập trung tạo ra sản phẩm giải quyết khó khăn của khách hàng, tới cách sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông miễn phí, tối ưu SEO – trong bài viết lần này, hãy cùng khám phá thêm 3 bí quyết để xây dựng và hoàn thiện một thương hiệu có chỗ đứng vững mạnh trên thị trường.

Xem lại Phần 1

Thương hiệu và influencer có mối quan hệ cộng sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Vì để một chiến dịch hiệu quả và thành công, không chỉ cần đến sự nỗ lực của influencer mà còn đòi hỏi ở thương hiệu sự thấu hiểu và khả năng hợp tác tài tình với họ.

Quan Tâm Cao