Samsung Electronics cho biết sẽ tiếp tục kế hoạch đầu tư như đã đề ra bất chấp dịch bệnh, đồng thời trấn an các cổ đông rằng họ có thể cạnh tranh cả về công nghệ lẫn hình ảnh trong mảng chip và smartphone.