Rất hiếm công ty quản trị yếu kém có thể phát triển vững mạnh lâu dài.
Báo TheLEADER vừa tổ chức toạ đàm “Phân định vai trò giữa lãnh đạo, quản trị và quản lý vận hành doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao trong kinh doanh”, tôi thấy cần bàn thêm về cách tiếp cận.

Nghiên cứu thị trường hàng quý, hàng năm có giúp bạn mang lại trải nghiệm khách hàng tốt, giúp bạn giữ khách hàng không?

Quick anwser: Có, nhưng rất ít.

CRM hoặc Quản lý quan hệ khách hàng là một chiến lược để quản lý các mối quan hệ và tương tác của tổ chức với khách hàng và khách hàng tiềm năng. Hệ thống CRM giúp các công ty kết nối với khách hàng, hợp lý hóa quy trình và cải thiện lợi nhuận.