Quản Trị Bán Hàng

Bất động sản từ lâu đã được coi là một hình thức đầu tư sinh lợi cao. Hiện nay, tại nước ta, trong các trường đại học, chuyên ngành Bất động sản cũng đã và đang được hình thành. Tuy vậy, chuyên ngành này có tuổi đời khá trẻ, chỉ mươi năm trở về đây, vậy nên phần lớn các nhà đầu tư thành công trên thị trường đều dựa vào những kiến thức thực tế là chính.

Nếu đã kinh doanh một thời gian, hẳn bạn có ít nhất là một khách hàng tồi. Trong khi một số doanh nhân có vẻ sinh ra đã có thế lực vô hình ngăn chặn giúp những khách hàng tồi, thì những người khác lại thu hút họ như bữa ăn trưa picnic thu hút lũ kiến.

Trong tương lai, chất lượng dịch vụ khách hàng của một công ty sẽ được đánh giá bởi số cuộc điện thoại gọi đến các trung tâm chăm sóc khách hàng mà công ty đó giảm được bằng việc thực hiện các biện pháp dự đoán và ngăn ngừa những vấn đề rắc rối mà khách hàng có thể gặp phải.

Quan Tâm Cao