Có rất nhiều thứ để nói và viết về chăm sóc khách hàng, về dịch vụ khách hàng và việc làm thế nào để khách hàng cảm thấy hài lòng nhất. Tuy nhiên, tất cả điều này có ý nghĩa gì? 7 bước dưới đây có tác dụng như chiếc thấu kính giúp bạn nhìn rõ hơn những hoạt động kinh doanh và nhận ra đâu là nơi mà bạn có thể “cách mạng hoá” dịch vụ khách hàng của công ty mình.

Cho dù, một thương hiệu không xâm phạm đến niềm tin của khách hàng, nhưng cũng không được củng cố tích cực, chắc hẳn nó đang đánh mất khách hàng của mình. Hãy đối diện với nó: Không niềm tin, không sự trung thành và cuối cùng, không có công việc kinh doanh.

Dịch vụ khách hàng là một trong những điểm phân biệt chính giữa các doanh nghiệp khác nhau. Dịch vụ tốt sẽ giữ chân đựơc khách hàng, ngược lại sẽ làm khách hàng rời bỏ doanh nghiệp. Dịch vụ khách hàng tốt là một trong những ưu thế cạnh tranh.