Lý Thuyết

Để xây dựng năng lực modern marketing, McKinsey khuyên đội ngũ lãnh đạo, nhất là CMO cần phải chuẩn bị 3 điều sẵn sàng về tư duy, 6 sự thay đổi trong kỹ năng và 4 thay đổi về nền tảng (enabler) cần thiết.

Từ chiến lược tập trung tạo ra sản phẩm giải quyết khó khăn của khách hàng, tới cách sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông miễn phí, tối ưu SEO – trong bài viết lần này, hãy cùng khám phá thêm 3 bí quyết để xây dựng và hoàn thiện một thương hiệu có chỗ đứng vững mạnh trên thị trường.

Xem lại Phần 1

Quan Tâm Cao