Infographic dưới đây đã thu thập câu chuyện đằng sau cái tên của 35 thương hiệu nổi tiếng, như Cadillac, Toyota, Nike, Samsung..


Cảm hứng trong việc đặt tên thương hiệu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Infographic dưới đây đã thu thập câu chuyện đằng sau cái tên của 35 thương hiệu nổi tiếng - như Cadillac, Reebok, Lego, Toyota,... và nhiều cái tên khác.

meaning


Phương Vy

Theo Trí Thức Trẻ