Tổng Hợp Video Hội Thảo Facebook Blueprint 2016

Trong bài viết này tôi tổng hợp tất cả các hội thảo online (webinars) trong Series Blueprint của Facebook. Mỗi hội thảo này đều được dẫn dắt bởi một chuyên gia của Facebook hoặc đối tác của hãng này. Các chuyên gia chia sẻ về các chủ đề đa dạng và đưa ra các hướng dẫn cũng như lời khuyên giúp người dùng biết cách làm sao để có thể khai thác hết được sức mạnh của công cụ quảng cáo là Facebook.

FBBlueprint2016

Tổng cộng có 34 video là toàn bộ series Blueprint của Facebook thực hiện trong năm 2016 (bao gồm cả một số video mà hiện giờ Facebook đã không truy cập được). Các video này mình chủ động chia làm các chủ đề chính: Facebook Toolsets, Performance and Measurement, Branding and Awareness, Content and Creative, Mobile and App. Bạn có thể xem từng video bằng cách bấm vào link từng seminar hoặc có thể xem link toàn bộ các seminar Facebook Blueprint bên dưới.

 

Facebook Toolsets – Bộ Công Cụ Quảng Cáo Của Facebook

Giới thiệu về các tính năng và công dụng của tất cả các bộ công cụ quảng cáo mà Facebook đang có như Facebook ads, Instagram ads, Audience Network và làm thế nào người dùng có thể tận dụng được hết hiệu năng của mỗi công cụ. Các hướng dẫn cũng đi vào hướng dẫn các định dạng quảng cáo mới như lead ads, slideshows, video, dynamic ads để người dùng nắm được chúng tốt hơn và biết cách kết hợp để tạo ra giá trị cao nhất. Hữu ích cho những bạn nào còn mới và muốn hiểu sâu hơn về các công cụ quảng cáo và tính năng của Facebook ads.

Acquiring New Customer Using Facebook Lead Ads
Carousel Format for Facebook Ads
Creating a Successful Facebook Event
Fueling Your eCommerce Business with Dynamic Ads
Getting Started with Bots – Automation and Messenger
Getting Started with Instagram Business Tools
How to Find Your Ideal Audience on Facebook Instagram and the Audience Network
How to Make The Most of Dynamic Ads
Messenger Best Practices
Slideshows on Facebook and Instagram
Staying Competitive in the Facebook Ads Auction
Tips from Wayfair on How to Find Success with Dynamic Ads
Getting the Most Out of Facebook Instagram and the Audience Network
Getting The Most Out of Instagram and Facebook Together
How to Win This Holiday Season With Facebook Instagram and the Audience Network
Maximize Your Ad Campaign With The Facebook Pixel

 

Performance and Measurement – Hiệu Quả Quảng Cáo và Đo Lường

Các hội thảo hướng đến việc làm sao để đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo tốt hơn và qua đó tạo ra nhiều đơn hàng hơn với các công cụ quảng cáo từ Facebook. Hãng quảng cáo này cũng đẩy mạnh nhận thức về khả năng đo lường được khách đến cửa hàng của các công cụ quảng cáo do mình cung cấp và qua đó hướng dẫn người dùng cách thức để theo dõi các chỉ số này. Hữu ích cho những bạn nào đã nắm cơ bản và muốn đi sâu vào việc hiểu cách thức làm sao để tăng tỉ lệ chuyển đổi và hiệu quả bán hàng cho chiến dịch quảng cáo Facebook.

Drive and Measure In-store Visits and Sales with Facebook
Driving New Customer Acquisition with Facebook
Instagram Performance Marketing Update
Advanced Performance Marketing on Instagram
Local Awareness Ads and Store Visit Measurement
Performance Marketing on Instagram

 

Branding and Awareness – Làm Thương Hiệu và Nhận Thức Thương Hiệu

Ngoài khả năng mang lại những chiến dịch với khả năng nhắm chọn chính xác và đo lường được hiệu quả, Facebook còn muốn chứng tỏ rằng các công cụ của hãng này cũng rất hiệu quả trong việc tăng nhận thức thương hiệu cho người dùng. Các seminars trong phần này hướng đến việc đưa đến các lời khuyên và hướng dẫn cho người xem làm sao họ có thể thiết lập các chiến dịch quảng cáo để mang lại hiệu quả cao nhất về nhận thức thương hiệu dựa vào các công cụ của Facebook và các chỉ số như reach và frequency. Hữu ích cho những bạn quan tâm đến các chiến dịch branding và brand awareness trên Facebook.

Brand Awareness Objective – A new way to earn attention and build your brand
Brand Building on Instagram
Building Your Brand with Reach and Frequency
Taking Your Business to The World with Facebook

 

Content and Creative – Nội Dung và Sáng Tạo

Nội dung rất quan trọng dù cho bạn chạy quảng cáo để bán hàng hay là chạy quảng cáo để tăng nhận thức. Các seminars này hướng tới việc hướng dẫn người xem các cách thức làm sao để tạo ra nội dung thú vị, sáng tạo và với các định dạng phù hợp để chạy trên các công cụ quảng cáo của Facebook. Phù hợp cho các bạn hứng thú với việc tạo content cho Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung.

Branded Content on Facebook
Creative Considerations – Crafting Video for Mobile Feed
Creative Matters – Pre-testing Ads for Creative Success
Driving Awareness and Sales with Video Solutions
Driving Sales with Creative Story Telling

 

Mobile and App – Di Động và Ứng Dụng

Cuối cùng là các seminars về việc làm sao để tới ưu hóa các hoạt động quảng cáo hướng đến việc tăng việc cài đặt ứng dụng, thiết lập các chiến dịch dễ dàng hơn ngay trên điện thoại và bán được nhiều hàng hơn trên ứng dụng trong mùa lễ. Phù hợp nếu bạn đang quản lý ứng dụng di động hoặc bán hàng qua đó.

Building Your App Business Beyond Holiday Season
Built with Mobile – How to Build Great Ads Using Your Phone
Promoting a Successful App – from Install to Sales

Các bạn có thể xem toàn bộ các video tại đây: Conversion Vietnam Youtube – Facebook Blueprint

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

Bùi Quang Tinh Tú
(Theo Conversion.vn)

Comments powered by CComment