Marketingchienluoc Newsletter Mar 10

Kỳ 1 - Tháng 3 Năm 2010

Để có năng lực marketing không chỉ cần nắm lý thuyết mà cần có một trình độ chuyên môn cao cả về quan điểm lẫn kiến thức marketing. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của một công ty về marketing thì nỗ lực của một vài cá nhân không thôi là chưa đủ, vì năng lực nầy phụ thuộc vào mặt bằng trình độ chung của tất cả mọi người trong công ty.

Vậy làm thế nào để biết quan điểm marketing, kiến thức am hiểu marketing và khả năng sử dụng các công cụ marketing của mình cao hay thấp so với yêu cầu chung của thế giới?

Marketing Chiến Lược xin trân trọng giới thiệu công cụ khảo sát Marketing online

Nội dung khảo sát.

Nội dung khảo sát bao gồm 2 lĩnh vực:

  1. Quan điểm, nhận thức về marketing.
  2. Kiến thức về marketing và công cụ

Phương pháp.

  • Bảng câu hỏi trắc nghiệm có khống chế thời gian.

Trình độ chuẩn.

Chuẩn đánh giá của Bảng Khảo Sát dựa trên nền tảng lý luận marketing hiện đại hiện đang được đại đa số cộng đồng marketing thế giới thừa nhận, là chuẩn mực đào tạo của các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Mục đích sử dụng.

Công cụ Khảo Sát Năng Lực Marketing của Marketing Chiến Lược giúp những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nắm được vị trí trình độ marketing của mình so với yêu cầu chung của thế giới. Tham gia thực hiện khảo sát giúp hiểu được những mặt mạnh và những mặt khuyết của cá nhân.
Từ kết quả khảo sát của những người trong một công ty, có thể đánh giá mặt bằng năng lực marketing chung của một công ty. Trên cơ sở nầy có thể so sánh mặt bằng năng lực marketing của một công ty với những công ty khác. Từ đó, công ty có thể vạch ra lộ trình nâng cao năng lực marketing của công ty mình.

IME Survey

Công cụ khảo sát online nầy có thể được truy cập tại trang marketingchienluoc.com: right_32


Marketing Chiến Lược

Comments powered by CComment