Quy trình Marketing thị trường cho Start-up (P3)

Để giúp giải quyết những giả định một cách có hệ thống, chúng tôi sử dụng bảng so sánh riêng giữa 2 yếu tố “dữ liệu so với rủi ro”. Đây là 2 yếu tố bán định lượng, bạn có thể sử dụng để xếp hạng các giả định của bạn. “Dữ liệu” chỉ đơn giản là tự hỏi “chúng ta cần bao nhiêu dữ liệu để củng cố giả định này?” Đó là một thước đo của sự chắc chắn để chiến thuật tiếp thị này có hiệu quả.

>> Quy trình Marketing thị trường cho Start-up (P1)
>> Quy trình Marketing thị trường cho Start-up (P2)

Bước 3: Cân nhắc giữa tính rủi ro và tính khả thi của chiến dịch tiếp thị

market

Phải thu thập dữ liệu đủ và đúng để củng cố chắc chắn cho những giả định bạn tính làm

Để giúp giải quyết những giả định một cách có hệ thống, chúng tôi sử dụng bảng so sánh riêng giữa 2 yếu tố “dữ liệu so với rủi ro”. Đây là 2 yếu tố bán định lượng, bạn có thể sử dụng để xếp hạng các giả định của bạn. “Dữ liệu” chỉ đơn giản là tự hỏi “chúng ta cần bao nhiêu dữ liệu để củng cố giả định này?” Đó là một thước đo của sự chắc chắn để chiến thuật tiếp thị này có hiệu quả.

Hãy xem xét các câu trả lời cho câu hỏi ” bạn có bao nhiêu dữ liệu để củng cố giả định này?”

1. nếu trả lời là “tôi chỉ ước chừng đoán đoán” – thì có nghĩa tính khả thi còn thấp quá

2. nếu trả lời là “Chúng tôi đã nghiên cứu thị trường tốt” và “đối thủ cạnh tranh đã làm tương tự” – điều này chứng minh bạn đã thu thập tốt hơn nhiều.

3. nếu trả lời là “Chúng tôi đã tiến hành khảo sát người sử dụng” và “Chúng tôi đã vi thử nghiệm các chiến dịch” – điều này chứng minh bạn thu thập được đầy đủ các dữ liệu tốt nhất.

Yếu tố quan trọng nhất vẫn là “rủi ro” – hãy hỏi câu: nếu chúng ta làm sai thì rủi ro sẽ là gì? Đây gọi là sự cố gắng định lượng những rủi ro khi bạn bỏ qua những giả định chưa được chứng minh.

Ví dụ:

Chúng ta sẽ đầu tư 2-3 giờ và rủi ro là mất 100 đô la : đây là chỉ số rủi ro thấp

Chúng ta sẽ lãng phí 3 tháng và mất 100.000 đô la: đây là chỉ số rủi ro cao

Nếu bạn có rất ít dữ liệu nhưng rủi ro thấp, thì chỉ cần đá trái banh rủi ro đi xa. Tuy nhiên nếu rủi ro thì cao mà dữ liệu thì ít , thì bạn nên khảo sát nhiều hơn trước khi thực hiện chiến dịch.

Hãy nhìn vào bảng so sánh của Spotify :

thị trường

Như bạn thấy, phần “ top 50 website công nghệ” có tỷ reach-out khá cao. Bạn đã biết rõ bảng phác thảo khách hàng , cũng như chi phí vận hành cho PR và những bài viết truyền thông hay chưa?

Việc tài trợ các chương trình âm nhạc có vẻ rủi ro. Bạn biết chính xác nhóm thính giả của mình, NHƯNG bạn không chắc việc tài trợ sẽ dẫn đến việc download ứng dụng. Nếu bạn thấy một logo của Spotify kế bên Lady Gaga trên sân khấu thì bạn sẽ download cái bạn cần để tăng tỷ lệ đầu tư không?

Chúng tôi đã chọn 3 ví dụ của Spotify dưới đây, nhưng hầu hết các công ty chỉ chọn có 5-10 ý tưởng dựa trên 2 giả định chính

Ởgiả định 1 có rủi ro thấp và dử liệu tầm trung hoặc cao. và tất nhiên là không chần chừ nữa mà bắt tay vào làm ngay. Nhưng trường hợp nếu bạn không có đủ dữ liệu và quá nhiều rủi ro thì bạn cần thêm thời gian để chứng minh những giả định này đáng để thực hiện.

Theo SG Software

Không ghi tác giả

Comments powered by CComment