5 giải pháp cải thiện hoạt động Marketing

Khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra với tốc độ nhanh hơn những gì chúng ta dự đoán. Và hệ quả tất yếu là ngân sách marketing thậm chí sẽ bị soi sét kỹ lưỡng hơn ở thời điểm hiện tại và những người làm marketing chuyên nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm cao hơn trước đồng tiền mà họ được phép chi tiêu cho công việc của mình.

Áp lực đối với việc chứng tỏ sự hiệu quả và giá trị của công việc marketing ngày càng tăng lên và không có gì ngạc nhiên khi C-Suite (nhóm các nhà lãnh đạo trong công ty) đang và sẽ đòi hỏi phòng marketing tập trung các nguồn lực của công ty vào những mục tiêu có giá trị cao và có khả năng thu lợi nhuận cao.

Mặc dù những nhà điều hành cấp cao thường khẳng định tầm quan trọng của ngân sách marketing, nhưng những người làm marketing lại nhận thấy khó có thể thỏa mãn hết những yêu cầu đặt ra trong giới hạn ngân sách được cấp. Sự giới hạn của nguồn lực trong các công ty, nhất là trong giai đoạn hiện nay, một lần nữa đã chứng minh cho điều đó.

Không có nhiều thời gian cho các phòng ban marketing chứng tỏ rằng họ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ công ty đạt được những mục tiêu, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến doanh thu, hệ thống phân phối, cơ hội phát triển và phát triển thị trường.

Có thể phòng marketing có hệ thống đo lường các hoạt động của mình. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu hệ thống đó có hiệu quả và chính xác hay không. Khi xem xét lại hoạt động của phòng marketing, họ sử dụng những hệ thống đo lường bao gồm tỷ lệ phản hồi của khách hàng trong chiến dịch marketing, số người truy cập website của công ty, số lượng khách hàng mới và tác động của chiến dịch đó. Hệ thống đo lường này không thật sự cho chúng ta biết được hiệu quả đầu tư của chiến dịch, cũng không giúp định vị được sản phẩm trên thị trường.

Vì vậy, những người đứng đầu bộ phận marketing trong công ty không có cách thức truyền đạt hiệu quả giúp họ sàng lọc và sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc của mình. Nếu gặp phải tình huống này, năm giải pháp sau có thể giúp bạn cải thiện được tình hình.

giải pháp cải thiện marketing

1. Kiểm tra các phương thức marketing đang sử dụng

Việc kiểm tra bao gồm phân tích số lượng mục tiêu của kế hoạch marketing hiện tại và những mục tiêu đó ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu chung của công ty. Trong quá trình kiểm tra, cần tóm lược những phương thức marketing đã, đang và sẽ thực hiện, để nhận ra được những phương thức hiệu quả nhất, từ đó tiếp tục sử dụng, cũng như dữ liệu nào có ích nhất và cách thức tìm kiếm những dữ liệu đó ra sao.

2. Đừng ngại nói chuyện với cấp trên

Hãy dành thời gian nói chuyện với cấp trên, xem họ đánh giá báo cáo của bạn như thế nào, những mục tiêu nào mà họ muốn hoạt động marketing hướng tới, các tiêu chí đánh giá hiệu quả là gì, sự thành công và ảnh hưởng của các hoạt động marketing đối với những mục tiêu chung ra sao. Cần lưu ý rằng báo cáo dù được viết hay đến mấy cũng không lôi cuốn được sự chú ý của cấp trên trừ khi kết quả hoạt động bám sát được mục tiêu hoạt động của công ty. Những yêu cầu khác đối với các hoạt động marketing bao gồm: mở rộng thị trường công ty; gia tăng hiệu quả của toàn bộ hệ thống và giảm bớt thời gian hoàn vốn đối với sản phẩm mới.

3. Marketing không đơn độc

Khi muốn nâng cao thước đo hoạt động marketing, điều khôn ngoan nhất là tiến hành kiểm tra chéo giữa các bộ phận như marketing, bán hàng, sản xuất, dịch vụ và tài chính. Vai trò của những bộ phận này là giúp phòng marketing xác định những phương thức cần thiết và phát triển chúng tốt nhất trong quá trình hoạt động. Việc kiểm tra chéo phải được lặp đi lặp lại.

Một khi đã tìm ra được những điều kiện tốt nhất và với phương pháp hợp lý, bạn có thể chia sẻ chúng với các phòng ban khác trong công ty.

4. Marketing phải lưu lại văn bản về những hoạt động của mình

Lưu lại những hoạt động đặc biệt, có hiệu quả của mình dưới dạng văn bản, bao gồm phương thức thực hiện, hệ thống đo lường hiệu quả, nguồn dữ liệu và thời gian thực hiện của từng nhiệm vụ là một cách làm rất khôn ngoan. Sự đo lường và thông tin liên lạc của các tiến trình cũng phải được lưu thành văn bản.

5. Phổ biến và huấn luyện

Phổ biến tiến trình và phương thức hoạt động trong nội bộ công ty là việc làm quan trọng và cần thiết như việc huấn luyện các nhân viên trong phòng marketing về hệ thống và các thước đo giá trị hoạt động marketing. Điều này hết sức quan trọng vì chỉ khi mọi thành viên trong phòng marketing hiểu rõ thì mới thực hiện tốt được các hoạt động marketing.

LỜI KẾT

Năm giải pháp trên sẽ giúp phòng marketing tập trung vào những nguồn lực tốt nhất, giúp công ty đạt được những mục tiêu chính yếu, tối ưu hóa công việc với nguồn ngân sách hạn chế và tạo được hiệu quả cao hơn cho công ty.

Theo SAGA biên dịch và tổng hợp

Comments powered by CComment