Xác định thị trường mục tiêu trong SMS Marketing

Bạn có biết quy luật: chỉ có 20% khách hàng sẽ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp bạn không? Bạn có biết rằng chỉ cần xác định thị trường mục tiêu chính xác thì công việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn sẽ phát triển tốt hơn.

Khi bạn tiến hành Marketing với tin nhắn SMS cũng vậy, bạn cần tiến hành xác định thị trường mục tiêu để chiến dịch SMS Marketing của bạn sẽ mang lại hiệu quả hơn. Vậy làm sao để xác định thị trường mục tiêu trong SMS Marketing hiệu quả nhất?

sms marketing
1, Từ phía doanh nghiệp:

Muốn xác định thị trường mục tiêu của doanh nghiệp khi sử dụng tin nhắn SMS Marketing thì trước tiên, bạn cần tiến hành phân tích từ phía doanh nghiệp bạn. Bạn cần phân tích và xác định:

+ Doanh nghiệp bạn đang cung cấp các sản phẩm gì?

Trước tiên, bạn cần xác định được vị trí của doanh nghiệp mình khi trong vòng sản suất và tiêu thụ. Doanh nghiệp bạn đang cung cấp các sản phẩm nào và các sản phẩm đó phù hợp với đối tượng khách hàng nào? Đây chính là các câu hỏi giúp bạn khoanh vùng thị trường mục tiêu.

+ Doanh nghiệp bạn đang hướng tới tập khách hàng nào khi sử dụng SMS Marketing?

Doanh nghiệp của bạn đang hướng tới tập khách hàng mục tiêu nào khi sử dụng tin nhắn SMS Marketing? Đối tượng khách hàng chính của doanh nghiệp bạn là những nhóm khách hàng nào?

+ Sản phẩm của doanh nghiệp bạn có đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của tập khách hàng đó?

Sau khi đã xác định được tập khách hàng mục tiêu, bạn cần tiến hành phân tích sản phẩm của bạn có đáp ứng được tất cả các nhu cầu của tập khách hàng đó không? Bạn cần lần nữa xác định lại các tập khách hàng, các thị trường mục tiêu mà sản phẩm của bạn có thể đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng để chọn ra thị trường mục tiêu chính xác nhất.

+ Đối thủ của bạn

Bạn cần tiến hành phân tích các đối thủ cạnh tranh để tìm ra các đối tượng khách hàng mục tiêu của họ để tìm ra hướng đi và thị trường nghách cho doanh nghiệp mình khi làm Marketing với tin nhắn SMS để giảm tính cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đó chính là cách xác định thị trường mục tiêu khi sử dụng tin nhắn SMS Marketing trong doanh nghiệp tù phía doanh nghiệp. Nhưng nếu chỉ nhìn từ phía doanh nghiệp thì cái nhìn của bạn sẽ không có tính khách quan và chính xác.
2, Từ phía khách hàng?

+ Ai sẽ trả tiền để sở hữu sản phẩm của bạn?

Bạn cần xác định được tập khách hàng nào có khả năng chi trả cho sản phẩm của bạn. Tập khách hàng trong lĩnh vực, ngành nghề nào có khả năng sử dụng và cần phải sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp bạn?

Đây chính là những thị trường có tiềm năng lớn mà doanh nghiệp bạn cần khai thác khi sử dụng tin nhắn SMS Marketing trong chiến dịch Marketing của mình. Hãy trả lời câu hỏi: Ai sẽ trả tiền để sở hữu sản phẩm của bạn để một lần nữa xác định thị trường mục tiêu chính xác hơn.

+ Đối tượng nào sẽ thực sự có nhu cầu sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp bạn?

Xác định được các khách hàng thực sự có nhu cầu về sản phẩm của doanh nghiệp bạn cũng gióng như bạn đã một phần xác định được thị trường mục tiêu cho mình.

Thị trường mục tiêu nhất định phải chứa các khách hàng thực sự có nhu cầu sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp bạn. Các khách hàng này chính là những khách hàng có tiềm năng mang lại doanh thu cho doanh nghiệp.

Hãy tiến hành xác định các tập khách hàng này và thực sự coi họ là thị trường mục tiêu khi sử dụng tin nhắn SMS Marketing.
Đó chính là cách xác định thị trường mục tiêu trong tin nhắn SMS Marketing mà Sài Gòn Software đã cung cấp cho bạn khi sử dụng phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt của chúng tôi. Để xác định được thị trường mục tiêu hiệu quả và chính xác nhất, bạn cần phải kết hợp và trả lời tất cả các câu hỏi trên chứ không phải là cái nhìn chủ quan từ một phía. Chúc bạn thành công.

Theo SG Software

Không ghi tác giả

Comments powered by CComment