Agile marketing có ý nghĩa gì với marketer và salesman?

Agility là từ khóa được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Agility có nghĩa là tinh gọn, linh hoạt. Khái niệm này nếu kết hợp với xu huớng chuyển đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang thành O2O2O (offline to online and back to offline) thì đòi hỏi con người vận hành nó cũng phải có sự thay đổi.

Pin It

Nó hình thành một xu hướng mới trong tổ chức doanh nghiệp: Chức năng Marketing và Sales cùng chung một bộ phận, choàng việc lẫn nhau. 
Không phân việc theo chức năng marketing và sales nữa và cũng không phân biệt truyền thống hay digital nữa, mà phân việc theo khách hàng (b2b), nhóm khách hàng (b2c).

Điều này nhằm đảm bảo sự theo đuổi xuyên suốt và sự nhất quán về thông điệp từ Online đến Offline và ngược lại. Và đến khi chốt sales xong thì sẽ tiếp tục theo dõi để kích hoạt chu kỳ mua tiếp theo.

Để đáp ứng yêu cầu trong mô hình kinh doanh mới người làm sales phải biết marketing, tối thiểu là phải có kỹ năng truyền thông marketing (marketing communication) để tự mình có thể tương tác, thuyết phục khách hàng bằng chat, bằng content, tự mình quyết định hình thức khuyến mại phù hợp với khác hàng... chứ không chờ marketing tạo ra lead, viết content, chạy khuyến mãi ... cho mình như trước đây nữa.

Và ngược lại, người làm marketing thì phải biết chốt sales. Tức là marketing phải biết chăm sóc khách hàng và tự chốt sales khi có cơ hội trong lộ trình trải nghiệm khách hàng, chứ không chuyển tiếp cho bộ phân sales để sales thuyết phục và chốt sales mỗi khi có khách hàng hỏi mua, đặt đơn hàng như trước đây nữa.

Và trong tương lai không xa, kỹ năng digital marketing là kỹ năng bắt buộc, không thể thiếu cho người làm sales và marketing. Người làm sales và marketing bắt buộc phải biết quản lý hoạt động SEO, SEM, marketing automation, CRM, phải biết làm việc với big data và sử dụng các ứng dụng AI ... trong công việc hàng ngày của mình.

Nghe kinh chưa? Nhưng cứ phải chuẩn bị đi là vừa các bạn à!!

Đỗ Hòa 

Pin It

Comments powered by CComment