Thảo luận nhóm chuyên đề Marketing

Tiếp tục hoạt động thảo luận nhóm về các chuyên đề do chuyên gia Đỗ Hòa tổ chức, thứ 5 ngày 13/11/2014 là chuyên đề Marketing

 

Chuyên đề Marketing

Thăng trầm của một thương hiệu cà phê VN. Chúng ta rút ra được bài học gì?


Thảo luận case study về một thương hiệu mà tên tuổi hầu như ai cũng biết. Điều gì đã ngăn cản một thương hiệu đầy tiềm năng như thế không thể bay cao hơn?

unlock-potential

Thảo luận một case study về một thương hiệu mà tên tuổi hầu như ai cũng biết.
Tuyệt đối không bàn chuyện cá nhân. Chỉ phân tích dưới góc độ tổ chức, quản lý, chiến lược, marketing, để thử tìm câu trả lời cho câu hỏi:

- Điều gì đã ngăn cản một thương hiệu đầy tiềm năng như thế khiến nó không thể bay cao hơn?

Và rút ra:
- What are the key drivers of their growth?
- What went wrong? Why?
- What can we learn from their case?

Các bạn quan tâm mời liên lạc:
Hằng Lê (HP: 0168 996 4143; Tel: 08 38212 402; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Tinh Hoa Quản Trị

Comments powered by CComment