Hiện tượng quá tải?

Mấy ngày gần đây, trang web có biểu hiện không ổn định, nhất là vào những lúc cao điểm, khi mà cùng một lúc có lượng truy cập lớn cùng truy cập vào trang web.

Comments powered by CComment