Cải thiện tốc độ download trang web

 

Marketing Chiến Lược lại mới vừa được cải thiện giao diện trang chủ nhằm làm giảm khối lượng dữ liệu tải xuống khi user truy cập trang chủ. Mục tiêu vẫn là cải thiện tốc độ truy cập cho những user ở những vùng có tốc độ internet chậm.

Hiện tại BQT Marketing Chiến Lược đang cân nhắc một khoản đầu tư mà nếu thực hiện thì hy vọng sẽ cải thiện đáng kể tốc độ truy cập của trang web. Tuy nhiên dự án nầy đòi hỏi phải đầu tư tài chính nên cần phải được cân nhắc kỹ càng.

Marketing Chiến Lược

Comments powered by CComment