Thảo luận với Disqus

admin 100Ứng dụng "Thảo luận và Ý kiến" của trang web vừa được chuyển trở lại sử dụng Disqus, một ứng dụng được nhiều trang web danh tiếng sử dụng (CNN, Bloomberg, Fortune, The Atlantic, The Telegraph, Washington Times, Adweek,....)

Thật ra, Marketing Chiến Lược trước khi nâng cấp giao diện vừa rồi thì cũng đã sử dụng ứng dụng nầy. Tuy nhiên, tại thời điểm nâng cấp giao diện Marketing Chiến Lược thì Disqus vẫn chưa sẵn sàng tương thích với công nghệ web mới. Do vậy admin đã phải tạm thời chuyển sang dùng tạm một ứng dụng comment thay thế trong khi chờ Disqus nâng cấp cho tương thích. Nay, Disqus đã được tích hợp trở lại làm ứng dụng thảo luận và tham gia ý kiến của trang web.

Những tiện ích khi sử dụng Disqus là:

- Kết nối và tạo ra môi trường tranh luận từ nhiều trang website, mạng xã hội khác nhau.

- Người dùng có thể đăng nhập thông qua nhiều công cụ xã hội khác nhau: Facebook, Twitter, Google, Disqus.

- Có thể dùng một danh xưng để tham gia tranh luận nhiều mạng xã hội, nhiều website khác nhau bằng cách đăng nhập thông qua một tài khoản mạng xã hội (Facebook, Twitter, Google, Disqus).

- Có thể tham gia tranh luận mà không cần đăng nhập (chỉ cần cung cấp tên và email).

Các nội dung thảo luận, ý kiến của các bạn với ứng dụng comment cũ trước đây cũng đã được tích hợp vào với ứng dụng mới trong lần thay đổi nầy.

Admin Marketing Chiến Lược

Comments powered by CComment