Tung Sản Phẩm Mới - New Product Launch

Đỗ Hòa. Tung sản phẩm mới (launch event), là một hoạt động truyền thông marketing vô cùng quan trọng trong qui trình marketing. Sự thành công của chương trình launch đóng vai trò quyết định đảm bảo sự ra đời thành công của một sản phẩm mới. ,

Pin It

newproduct Trước hết cần phải xác định rằng bản thân chương trình tung không nên được hoạch định như là một hoạt động độc lập, đơn lẻ mà phải là một bước trong cả một chuỗi hoạt động trong qui trình marketing. Từ nội dung buổi lễ tung cho đến các hoạt động hỗ trợ theo sau cần được tính toán, hoạch định cụ thể trong phần Chiến Lược Truyền Thông của dự án tung sản phẩm mới.

Nội dung chương trình tung cũng cần được tuân thủ nguyên tắc thiết kế truyền thông cơ bản nhằm đảm bảo hiệu quả và thành công, tức là phải được thiết kế đan xen hai nội dung:

  • Mục tiêu truyền thông marketing
  • Nội dung entertainment (trình diễn giải trí).

Nếu nội dung chương trình quá nặng về chuyển tải mục tiêu truyền thông marketing (tập trung giới thiệu chủ yếu về sản phẩm được tung) thì dễ làm cho chương trình trở nên khô khan, nhàm chán không tạo được ấn tượng mạnh, khó đi vào lòng người.

Ngược lại nếu quá nặng về phần trình diễn giải trí thì trong khi chương trình có thể làm hài lòng khách tham dự, nhưng lại không đạt được hiệu quả marketing, không tạo được ấn tượng tốt về lợi ích của sản phẩm và như vậy không hỗ trợ tốt cho việc thâm nhập thị trường của sản phẩm mới.

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Pin It

Comments powered by CComment