Tổ Chức Thực Hiện Chiến Lược

Đỗ Hòa. Khái niệm, tầm quan trọng và các kỹ năng cần thiết để triển khai thành công một kế hoạch marketing.

Pin It

Những yêu cầu để triển khai thành công một kế hoạch marketing

implementation mktcl w

Sau bao nhiêu công sức bỏ ra để phân tích, đánh giá, dự đoán, sau hàng loạt cuộc họp lấy ý kiến và phản biện, giờ đây bạn đã có bản kế hoạch marketing trên tay. Lúc nầy, bạn biết rằng để đạt được mục tiêu đề ra bạn cần tổ chức triển khai thực hiện thành công những hoạt động mà bạn và các đồng sự đã vạch ra trong bản kế hoạch.

Thế nào gọi là thực hiện thành công?

Để gọi là thực hiện thành công, sáng kiến đề ra phải được thực hiện theo đúng ý đồ chiến lược. Việc thực hiện phải được triển khai theo đúng thời hạn đề ra. Một sáng kiến hay nhưng nếu được thực hiện không đúng lúc thì sẽ không mang lại hiệu quả cao. Sáng kiến phải được được triển khai thực hiện với chi phí trong giới hạn cho phép.

Sáng kiến phải đạt được kết quả mong muốn và khách hàng mục tiêu đánh giá cao sáng kiến đó.

Để có thể triển khai thực hiện thành công, người thực hiện cần phải

  • Am hiểu tường tận kế hoạch, ý tưởng, giải pháp nguyên thuỷ.
  • Am hiểu mục đích và các mục tiêu cụ thể
  • Hiểu biết về thị trường nơi hoạt động
  • Lập kế hoạch cụ thể để biến ý tưởng thành hiện thực
  • Lên lịch cho kế hoạch hành động cụ thể sẽ triển khai
  • Tìm nguồn tài nguyên nhân vật lực cần thiết để triển khai từng hàng động
  • Động viên người khác để họ hỗ trợ hoặc triển khai hành động
  • Đo lường, theo dõi diễn biến và kết quả
  • Sẵn sàng xử lý tình huống đột xuất

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Pin It

Comments powered by CComment