5 xu hướng giúp lãnh đạo thích nghi với chuyển đổi mô hình làm việc

Các nhà quản lý cảm thấy bị mắc kẹt giữa vai trò lãnh đạo và đáp ứng kỳ vọng của nhân viên: 73% các nhà lãnh đạo tại Việt Nam chia sẻ rằng công ty của họ đang có kế hoạch quay trở lại làm việc toàn thời gian tại văn phòng trong năm tới. 

Microsoft báo cáo Chỉ số Xu hướng Công việc 2022 đã chỉ ra 5 xu hướng giúp các lãnh đạo doanh nghiệp thích nghi với sự chuyển đổi mô hình làm việc.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chúng ta không còn về nhà để làm việc ở thời điểm đầu năm 2020. Hai năm qua đã thay đổi cơ bản cách chúng ta xác định vai trò của công việc đối với cuộc sống. Thách thức phía trước đối với mọi tổ chức là vừa đảm bảo kết quả kinh doanh vừa đáp ứng được những kỳ vọng mới của nhân viên trong một nền kinh tế nhiều biến động.

Để giúp các nhà lãnh đạo thích nghi với sự chuyển đổi này, Chỉ số Xu hướng Công việc năm 2022 của Microsoft đã chỉ ra 5 xu hướng cấp bách được rút ra từ một nghiên cứu của bên thứ 3 với sự tham gia của 31.000 người đến từ 31 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cùng kết quả phân tích hàng nghìn tỷ tín hiệu từ Microsoft 365 và xu hướng làm việc trên LinkedIn:

Sự ưu tiên của người lao động đã thay đổi: 69% nhân viên tại Việt Nam tham gia khảo sát cho biết, họ đề cao sức khoẻ và phúc lợi của mình hơn sự nghiệp so với trước khi xảy ra đại dịch. Đặc biệt, 53% người thuộc thế hệ Z và Millennials tại Việt Nam còn có khả năng sẽ cân nhắc thay đổi công ty làm việc trong năm tới, tăng 7% so với năm 2021.

Các nhà quản lý cảm thấy bị mắc kẹt giữa vai trò lãnh đạo và đáp ứng kỳ vọng của nhân viên: 73% các nhà lãnh đạo tại Việt Nam chia sẻ rằng công ty của họ đang có kế hoạch quay trở lại làm việc toàn thời gian tại văn phòng trong năm tới. 55% quản lý tại Việt Nam cho biết đường hướng lãnh đạo tại công ty của họ không đáp ứng được kỳ vọng của nhân viên và 87% nói rằng họ không có đủ tầm ảnh hưởng hoặc nguồn lực để tạo ra sự thay đổi cho nhân viên của mình.

Các nhà lãnh đạo cần tạo cho nhân viên cảm giác đến văn phòng: 40% nhân viên đang làm việc theo mô hình kết hợp tại Việt Nam cho biết khó khăn lớn nhất của họ là xác định khi nào và tại sao họ cần phải tới văn phòng, tuy nhiên chỉ 34% các nhà lãnh đạo đã xây dựng các thoả thuận quy định về điều này.

Làm việc linh hoạt không đồng nghĩa với việc “luôn luôn túc trực”: 54% người lao động ở Việt Nam được hỏi đều sẵn sàng đồng ý sử dụng các nền tảng số có tính tương tác cao cho các cuộc họp công việc trong năm tới.

Việc xây dựng lại các mối quan hệ xã hội sẽ thay đổi trong thế giới kết hợp: Với thực tế 77% người lao động kết hợp tại Việt Nam đang cân nhắc chuyển sang làm việc từ xa hoàn toàn trong năm tới, các công ty không thể tiếp tục phụ thuộc vào môi trường văn phòng để xây dựng lại các mối quan hệ xã hội đã mất trong hai năm qua. Do đó, 46% các nhà lãnh đạo ở Việt Nam cho rằng xây dựng mối quan hệ là thách thức lớn nhất khi cho phép nhân viên làm việc trong một môi trường kết hợp hoặc từ xa.


Bà Nguyễn Quỳnh Trâm – Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam

Bà Nguyễn Quỳnh Trâm, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, cho biết: “Chúng ta không thể xoá bỏ trải nghiệm thực tế và những tác động trong hai năm qua, vì khả năng làm việc linh hoạt và phúc lợi đã trở thành những yếu tố tối quan trọng với nhân viên. Do đó các tổ chức phải thấu hiểu và đáp ứng những kỳ vọng này thì mới có thể giúp nhân viên và doanh nghiệp đạt được những thành công lâu dài”.

Sau 5 năm kể từ khi ra mắt, đã có hơn 270 triệu người sử dụng nền tảng cộng tác Microsoft Teams cho công việc kết hợp. Để tạo ra mô hình làm việc kết hợp hiệu quả, các lãnh đạo sẽ cần xây dựng kế hoạch rõ ràng về cách thức, thời gian và địa điểm làm việc – và công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong những kế hoạch đó.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư

Comments powered by CComment