Quảng cáo truyền thông

Quảng cáo tốt là đặt thông điệp tiếp thị phù hợp đúng người vào đúng thời điểm. Quảng cáo có thể làm tăng nhận thức về những gì doanh nghiệp của bạn cung cấp, giúp bạn tìm kiếm khách hàng mới và tăng doanh thu.

Lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo của bạn

Quảng cáo thành công bắt đầu bằng việc biết khách hàng mục tiêu của bạn.

Một hình ảnh rõ ràng về chính xác những người bạn đang cố gắng để đạt được là rất quan trọng cho chiến lược quảng cáo của bạn. Các doanh nghiệp được thành lập có thể sử dụng kiến ​​thức khách hàng để tìm kiếm các mục tiêu tương tự, có lợi nhuận. Các doanh nghiệp mới có thể dựa vào nghiên cứu thị trường để giúp xác định các phân đoạn thị trường hứa hẹn nhất. Quảng cáo hoạt động tốt nhất khi bạn có thể xác định các ấn phẩm hoặc các phương tiện khác tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn một cách có hiệu quả.

Chiến dịch quảng cáo của bạn cần các mục tiêu cụ thể, được xác định rõ. Ví dụ: bạn có thể quảng cáo bán hàng rảnh rỗi để tạo chỗ cho cổ phiếu mới hoặc bạn có thể chạy một loạt quảng cáo để hỗ trợ khởi chạy sản phẩm mới. Mục tiêu dài hạn có thể bao gồm xây dựng nhận thức về sản phẩm và dịch vụ của bạn hoặc tăng cường thương hiệu của bạn.

Trước khi cam kết quảng cáo, bạn nên xem xét các cách quảng bá doanh nghiệp của bạn. Gửi mail trực tiếp, tờ rơi từ cửa đến cửa và tiếp thị trên Internet là tất cả các lựa chọn. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn nên suy nghĩ về việc quảng cáo của bạn gắn bó với các hoạt động quảng cáo khác như PR như thế nào. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng để đáp ứng với bất kỳ sự gia tăng yêu cầu hoặc bán hàng nhắc nhở bởi quảng cáo của bạn.
Quảng cáo hiệu quả

Quảng cáo thành công sẽ được điều chỉnh phù hợp với đối tượng bạn đang nhắm tới, các phương tiện truyền thông mà bạn đang quảng cáo và mục tiêu bạn đang cố gắng đạt được. Nếu bạn tuân theo một số quy tắc chính, viết một quảng cáo hiệu quả là đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một cơ quan quảng cáo, hoặc một nhà quảng cáo tự do để giúp đỡ.

Lưu ý rằng thời gian có thể là một phần quan trọng của một chiến dịch quảng cáo thành công. Bạn thường cần lặp lại quảng cáo của mình thường xuyên để đạt được mục tiêu dài hạn như nâng cao nhận thức về công ty của bạn.

Cuối cùng, đảm bảo bạn đo lường hiệu quả của quảng cáo. Khi bạn nhận được yêu cầu hoặc bán hàng, hãy hỏi khách hàng về họ như thế nào về bạn. Theo dõi các phản hồi mà mỗi quảng cáo tạo ra: một chiến dịch mang lại một số lượng nhỏ các giao dịch có giá trị cao hiệu quả về chi phí hơn nhiều so với một chiến dịch đòi hỏi nhiều yêu cầu không đến. Tìm hiểu thông điệp nào và phương tiện nào hoạt động tốt nhất sẽ giúp bạn đảm bảo rằng chiến dịch quảng cáo tiếp theo của bạn thậm chí còn thành công hơn nữa.

Đoàn Mai (Theo Marketing Donut)

Comments powered by CComment