Marketing online - các bước nghiên cứu thị trường

Giai đoạn đầu tiên và tiên quyết của một chiến dịch marketing là nghiên cứu thị trường , khách hàng , đối thủ.

marketing online

1. Nghiên cứu khách hàng
Cần phải xác định :

 • Hành vi của khách hàng trên internet
 • Nhu cầu của khách hàng
 • Thị trường khách hàng hoạt động
 • Phân loại khách hàng

Bạn cần giải quyết các câu hỏi liên quan đến khách hàng :

 • Khách hàng tiềm năng của bạn ở đâu ?Vì sao họ xuất hiện ở đó và tần suất như thế nào?
 • Mức nhu cầu về sản phẩm của họ ?
 • Chu kỳ , thời gian biến động của những nhu cầu đó ?
 • Khách hàng của bạn có đa dạng không , có phân cấp không?
 • Lí do nào để khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn ?

Những công cụ cần thiết trong quá trình khảo sát nghiên cứu thị trường :

 • Google keyword planner : công cụ phân tích nghiên cứu lượng search , giá thầu quảng cáo ...
 • Google trends : Xu hướng tìm kiếm từ khóa
 • Google Insight : Công cụ đo tốc độ load của website
 • Google suggest : công cụ gợi ý từ khóa thường được người dùng search

2. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Cùng một thị trường nhưng không chỉ có mình bạn tồn tại , có hàng chục hàng trăm người cùng cạnh tranh với bạn.Phân tích đối thủ để biết ta đang ở đâu :

 • Hoạt động marketing online của đối thủ có đang triển khai mạnh mẽ và hiệu quả?
 • Họ đang triển khai những kênh internet marketing nào?
 • Họ đang tự triển khai hay thuê agency khác?
 • Chiến lược và phương thức của họ có điều gì nổi trội khác biệt?

Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan , là cơ sở để lên 1 chiến dịch marketing online thành công .

Theo hocmarketing.vn

Không ghi tác giả

Comments powered by CComment