Cấu trúc nội bộ của bộ phận Marketing

Cấu trúc nội bộ của phòng marketing phải đảm bảo triển khai đồng bộ các hoạt động marketing chuyên sâu, không chồng chéo lẫn nhau. Trên thực tế có nhiều kiểu cấu trúc nội bộ của bộ phận marketing khác nhau. Tuy nhiên các kiểu cấu trúc đều được thiết lập theo hướng cải biến cấu trúc cơ bản theo những tiêu thức định hướng khác nhau.

Chẳng hạn như theo sản phẩm, theo lãnh đạo sản phẩm, theo khu vực địa lý của thị trường, theo phân đoạn thị trường mục tiêu. Việc quyết định lựa chọn kiểu cấu trúc nào doanh nghiệp cần căn cứ vào nội dung và khối lượng từng loại hoạt động, vào tính chất, đặc điểm và tầm quan trọng của mỗi hoạt động cũng như vào khả năng nhân sự của doanh nghiệp.
Để thực hiện các nhiệm vụ trên, thông thường bộ phận marketing được cấu trúc theo 2 nhóm công tác:

  • Nhóm chức năng
  • Nhóm tác nghiệp trực tiếp.

Nhóm chức năng chịu trách nhiệm nghiên cứu, kế hoạch hoá hoạt động và chương trình marketing.

Nhóm tác nghiệp trực tiếp có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình marketing (tuyên tryền quảng cáo, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ khách hàng,…).
Điều cần chú ý là việc cấu trúc nội bộ bộ phận marketing của doanh nghiệp phụ thuộc điều kiện thực tế của doanh nghiệp, không nhất thiết cấu trúc theo 2 nhóm như đã trình bày trên mà số lượng nhóm công tác của bộ phận marketing có thể nhiều hơn hay ít hơn nhưng không nên quá nhiều hoặc quá ít.
Tổ chức theo kiểu cơ bản thì các hoạt động marketing được phân định một cách rõ ràng và không chồng chéo lên nhau, nhưng chưa cho phép thực hiện đối với nhiều loại sản phẩm hoặc nhiều thị trường đến kết quả cuối cùng.

nội bộ marketing
Cấu trúc nội bộ của bộ phận Marketing

Như vậy, doanh nghiệp có thể tổ chức nội bộ phòng marketing của mình bằng cách sử dụng tổng hợp nhiều tiêu thức, chỉ cần cách tổ chức đó cho phép thực hiện tốt nhất mục tiêu của doanh nghiệp là thoả mãn tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng và mang lại lợi nhuận cao như dự kiến cho doanh nghiệp.

Theo marketingxaydung.com

Không ghi tác giả

Comments powered by CComment