6 mẹo SEO của Google dành cho các trang web thương mại điện tử

Google liệt kê 6 cách để tối ưu hóa trang web thương mại điện tử của bạn cho kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc và Google Merchant Center.

Google Shopping
Pin It

Google chia sẻ sáu mẹo SEO kết hợp dữ liệu có cấu trúc và Merchant Center để làm cho trang web hiện diện tối đa trong kết quả tìm kiếm.

Alan Kent, người ủng hộ nhà phát triển của Google, mô tả chi tiết từng mẹo trong một video mới được xuất bản trên kênh Youtue Trung tâm Tìm kiếm của Google.

Xuyên suốt video, Kent nhấn mạnh việc sử dụng Google Merchant Center vì nó cho phép các nhà bán lẻ tải lên dữ liệu sản phẩm thông qua nguồn cấp dữ liệu có cấu trúc.

Nguồn cấp dữ liệu Merchant Center được thiết kế để máy tính có thể đọc được, có nghĩa là dữ liệu được trích xuất đáng tin cậy hơn so với việc để Googlebot thu thập dữ liệu trang web của bạn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên bỏ qua việc sử dụng dữ liệu có cấu trúc trên các trang sản phẩm và chỉ dựa vào Merchant Center. Dữ liệu có cấu trúc sản phẩm vẫn cần thiết ngay cả khi bạn cung cấp dữ liệu sản phẩm trực tiếp cho Google bằng nguồn cấp dữ liệu Merchant Center.

Google có thể kiểm tra chéo dữ liệu từ nguồn cấp dữ liệu Merchant Center với dữ liệu có cấu trúc trên trang web của bạn.

Các đề xuất SEO của Google cho các trang web thương mại điện tử xoay quanh việc tận dụng tối đa cả hai công cụ.

1. Đảm bảo Sản phẩm được lập chỉ mục

Googlebot có thể bỏ sót các trang khi thu thập thông tin một trang web nếu chúng không được liên kết với các trang khác. Ví dụ: trên các trang web thương mại điện tử, một số trang sản phẩm chỉ có thể truy cập được từ kết quả tìm kiếm trên trang web.

Bạn có thể đảm bảo Google thu thập thông tin tất cả các trang sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng các công cụ như sơ đồ trang web XML (sitemap định dạng xml) và Google Merchant Center.

Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Merchant Center sẽ giúp Google khám phá tất cả các sản phẩm trên trang web của bạn. Các URL của trang sản phẩm được chia sẻ với trình thu thập thông tin của Googlebot được sử dụng làm điểm bắt đầu cho việc thu thập thông tin các trang bổ sung.

2. Kiểm tra độ chính xác của giá sản phẩm trong kết quả tìm kiếm

Nếu Google trích xuất không chính xác dữ liệu về giá từ các trang sản phẩm của bạn, Google có thể liệt kê giá gốc của bạn trong kết quả tìm kiếm, chứ không phải giá chiết khấu.

Để cung cấp chính xác thông tin sản phẩm như giá niêm yết, chiết khấu và giá net, bạn nên thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang sản phẩm của mình và cung cấp cho Google Merchant Center nguồn cấp dữ liệu sản phẩm có cấu trúc.

Điều này sẽ giúp Google trích xuất giá chính xác từ các trang sản phẩm.

3. Giảm thiểu độ trễ về giá & tình trạng sẵn có của hàng

Google thu thập dữ liệu các trang trên trang web của bạn theo lịch trình riêng của nó. Điều đó có nghĩa là Googlebot có thể không nhận ra những thay đổi trên trang web của bạn cho đến lần thu thập thông tin tiếp theo.

Những sự chậm trễ này có thể dẫn đến kết quả tìm kiếm bị lạc hậu so với các thay đổi trên trang web, chẳng hạn như một sản phẩm đã hết hàng.

Tốt nhất nếu bạn có thể giảm thiểu sự chênh lệch trong dữ liệu giá cả và tình trạng còn hàng giữa trang web của bạn với của Google do độ trễ về thời gian gây ra.

Google khuyên bạn nên sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Merchant Center để cập nhật các trang theo lịch trình nhất tốt hơn.

4. Đảm bảo các sản phẩm đủ điều kiện để có kết quả sản phẩm phong phú

Để đạt điều kiện cho kết quả sản phẩm phong phú cần sử dụng dữ liệu có cấu trúc sản phẩm.

Để đạt được định dạng trình bày sản phẩm phong phú đặc biệt, Google khuyên bạn nên cung cấp dữ liệu có cấu trúc trên các trang sản phẩm của mình và trên nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center.

Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng Google hiểu cách trích xuất dữ liệu sản phẩm để hiển thị kết quả phong phú.

Tuy nhiên, ngay cả khi có dữ liệu có cấu trúc chính xác, kết quả phong phú vẫn được hiển thị theo quyết định của Google.

5. Chia sẻ dữ liệu lưu trữ sản phẩm theo vị trí

Đảm bảo những người nhập truy vấn với cụm từ “gần tôi” tìm thấy các sản phẩm trong cửa hàng của bạn.

Trước tiên, hãy đăng ký vị trí cửa hàng thực của bạn trong Hồ sơ doanh nghiệp trên Google, sau đó cung cấp nguồn cấp dữ liệu hàng lưu kho theo địa chỉ cửa hàng cho Merchant Center.

Nguồn cấp dữ liệu theo địa chỉ bao gồm mã nhận dạng sản phẩm và mã cửa hàng, vì vậy, Google biết vị trí thực tế trữ hàng của bạn.

Thêm vào đó, Google khuyên bạn nên sử dụng một công cụ có tên là Pointy. Pointy là một thiết bị của Google kết nối với hệ thống phầm mềm POS tại cửa hàng của bạn và tự động thông báo cho Google về dữ liệu hàng tồn kho từ cửa hàng thực của bạn.
Dữ liệu được sử dụng để cập nhật kết quả tìm kiếm.

6. Đăng ký thẻ Google Shopping

Bạn có thể thấy sản phẩm của mình có sẵn trong kết quả tìm kiếm nhưng không xuất hiện trong thẻ Google Shopping.

Nếu bạn không chắc liệu sản phẩm của mình có xuất hiện trong thẻ Google Shopping hay không, cách dễ nhất để biết là tìm kiếm chúng.

Chỉ riêng dữ liệu có cấu trúc và nguồn cấp dữ liệu sản phẩm là không đủ để đưa vào thẻ Shopping.

Để đủ điều kiện cho thẻ Shopping, hãy cung cấp nguồn cấp dữ liệu sản phẩm qua Merchant Center và chọn tham gia 'hiển thị xuyên suốt trên nền tảng Google'.

Để biết thêm về bất kỳ mẹo nào ở trên, hãy xem video đầy đủ từ Google bên dưới:

Matt G. Southern
Xuân Nghi Biên Dịch

Pin It

Comments powered by CComment