Có hàng triệu lý do mà bạn nghĩ rằng bạn không thể viết. Vậy lý do thực sự của bạn là gì? Viết không phải là việc của bạn, bạn không thích nó. Bạn chưa từng thực sự viết, nó quá khó?....Tất cả những lý do đó đều nhảm nhí. Những lý do đó có thể đúng nhưng vẫn là những thứ vớ vẩn.