Thị trường TMĐT chỉ được phép bán sản phẩm của bên thứ ba

Chính sách TMĐT mới tập trung vào việc phân biệt giữa mô hình thị trường và mô hình dựa trên khoảng không quảng cáo. Nó được cho là để đảm bảo rằng các thị trường TMĐT chỉ được phép bán các sản phẩm của bên thứ ba trên nền tảng của họ.

Pin It

Ủy ban thường vụ quốc hội khuyên rằng cần có một định nghĩa rõ ràng về hai mô hình: hàng tồn kho và thị trường.

Theo báo cáo , chính sách thương mại điện tử mới tập trung vào việc phân biệt đúng đắn giữa mô hình thị trường và mô hình dựa trên quảng cáo. Nó được cho là để đảm bảo rằng các thị trường thương mại điện tử chỉ được phép bán các sản phẩm của bên thứ ba trên nền tảng của họ.

Theo báo cáo của Business Standard, DPIIT đã thông báo với ủy ban thường vụ quốc hội về thương mại rằng xung đột phát sinh trên thị trường điện tử kiểm soát hàng tồn kho của nhà cung cấp sẽ được giải quyết trong chính sách đề xuất. Người ta cũng khuyên rằng cần phải có một định nghĩa rõ ràng về hai mô hình, dựa trên quảng cáo và thị trường. Điều này nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cạnh tranh bao gồm chiết khấu sâu, thiếu tính trung lập của nền tảng, sử dụng sai dữ liệu và xếp hạng tìm kiếm không minh bạch.

Theo báo cáo, ủy ban thường trực cho biết tại Rajya Sabha, "Tổ chức thương mại điện tử phải là người bán duy nhất trên nền tảng cửa hàng thương mại điện tử như vậy và không được có bất kỳ người bán bên thứ ba nào. Nếu một công ty thương mại điện tử muốn để chạy cả hai mô hình, họ nên sử dụng thương hiệu riêng biệt cho từng nền tảng. "

"Các công ty thương mại điện tử phải đảm bảo rằng không có bên liên quan nào và các doanh nghiệp liên kết của họ được liệt kê là người bán trên trang web mua sắm của họ và không có pháp nhân liên quan nào được bán hàng hóa cho người bán trực tuyến hoạt động trên cùng một nền tảng", nêu trong dự thảo của e- các quy tắc thương mại được phát hành vào năm ngoái.

Theo các nghiên cứu thị trường, thị trường thương mại điện tử của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ vượt qua quy mô thị trường 400 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ CAGR là 19%.

Dịch: Nguyễn Thương

Nguồn: entrepreneur.com

Pin It

Comments powered by CComment