Chức Năng Của Quan Hệ Cộng Đồng

Đỗ Hòa. Chức năng, vai trò của PR trong tổng thể hoạt động marketing của doanh nghiệp.

Pin It

Press

Sự khác nhau cơ bản giữa các chức năng của Quan hệ cộng đồng với các chức năng truyền thông khác của marketing là Quan hệ cộng đồng đánh bóng hình ảnh của cả một doanh nghiệp, tổ chức, trong khi các chức năng truyền thông khác lại thúc đẩy một sản phẩm hay một dịch vụ cụ thể.

Quan hệ cộng đồng thực hiệu nhiều chức năng, trong đó bao gồm:

 • Viết. Một kỹ năng cơ bản của Quan hệ cộng đồng. Bao gồm bản tin báo chí, diễn văn, brochure và nội dung quảng cáo.
 • Quan hệ truyền thông. Quan hệ với báo giới cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Quan hệ cộng đồng.
 • Lập kế hoạch. Lập kế hoạch cho các sự kiện đặc biệt, họp báo, các buổi tiếp tân của ban lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Cố vấn. Cố vấn ban lãnh đạo doanh nghiệp trong các cuộc tiếp xúc với các cộng đồng quan trọng.
 • Nghiên cứu. Nghiên cứu những thái độ và suy nghĩ có ảnh hưởng đến niềm tin và hành vi.
 • Phổ biến cộng đồng. Tạo ra sự nhận biết với những phẩm chất tích cực cho doanh nghiệp, tổ chức.
 • Quan hệ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức. Đề cao hình ảnh va thông điệp của doanh nghiệp trong phạm vi cộng đồng.
 • Quan hệ với người tiêu dùng. Đối thoại với người tiêu dùng thông qua các bài viết và phát biểu.
 • Quan hệ với nhân viên. Truyền thông với tất cả các cộng đồng quan trọng trong nội bộ doanh nghiệp, tổ chức, những người đứng đầu các bộ phận và nhân viên trong công ty.
 • Sự vụ chính phủ. Ứng xử với các nhà làm luật, người thi hành luật, chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và tất cả những ai thay mặt chính quyền làm việc với doanh nghiệp, tổ chức.
 • Quan hệ vớ các nhà đầu tư. Đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, truyền thông với các cổ đông và những người tư vấn cho họ.
 • Quan hệ với các cộng đồng đặc biệt. Ứng xử với các cộng đồng đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp, tổ chức, từ người thiểu số cho đến phụ nữ, trẻ em v.v.
 • Quản trị sự cố và sự vụ cộng đồng. Ứng xử với luật lệ, qui định của cộng đồng và ảnh hưởng đối với hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức cũng như xác định và giải quyết những sự cố có liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức.
 • Quản trị kênh thông tin. Quản trị kênh thông tin chính của doanh nghiệp, tổ chức và xử lý các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức như trang web, báo, đặc san của doanh nghiệp, tổ chức.

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Pin It

Comments powered by CComment