Thảo luận chuyên đề: Chiến lược nào cho bản thân?

Chia sẻ kinh nghiệm: Làm thế nào để phát triển bản thân, thành công trong sự nghiệp và có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Chuyên đề Develop Myself:

Chiến lược nào cho bản thân. Làm thế nào để phát triển bản thân và đóng góp hữu hiệu hơn cho xã hội.

converPhát triển sự nghiệp bản thân đòi hòi trước hết là sự nổ lực không mệt mỏi của bản thân.

Tuy nhiên, nếu được người đã đi qua con đường ấy chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

Còn nếu biết tố chất của mình phù hợp với vai trò gì, chuyên môn nào thì lạ càng thuận lợi hơn.

Buổi thảo luận sẽ bắt đầu bằng phần chia sẻ của ông Đỗ Hòa, một người đã có một sự nghiệp thành công tại các tập đoàn, công ty đa quốc gia. Sau đó ông cũng sẽ đưa ra những góp ý về chiến lược phát triển bản thân, với tư cách là một chuyên gia phát triển lãnh đạo.

Các bạn quan tâm xin mời đăng ký tham dự.

Nếu cần hỗ trợ hoặc có thắc mắc, xin liên lạc:

Hằng Lê (HP: 0168 996 4143; Tel: (08) 38 212 402; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian 17h30 - 19h30 ngày 27/11/2014
Số chỗ ngồi 20
Phí tham dự 200,000VND/người
Địa điểm TP. HCM

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Comments powered by CComment