Thảo luận nhóm chuyên đề chiến lược: Hoạch định gì cho 2015?

Tiếp nối những chuyên đề được nhiều bạn quan tâm vào định kì thứ 5 hàng tuần, chuyên đề chiến lược tuần này của chuyên gia Đỗ Hòa có nội dung: Hoạch định gì cho năm 2015? Nhận định, dự báo, đề xuất định hướng chiến lược cho 2015.

Chuyên đề Chiến lược:

Hoạch định gì cho năm 2015?

discuss2015 được dự báo cũng sẽ là một năm đầy thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam với nhiều thay đổi, nhiều điểm mới trong môi trường kinh doanh.

Tức nhiên là những thay đổi nầy bao gồm cả mặt tích cực và tiêu cực. Và chúng tôi tin rằng những doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn thì sẽ có thể giảm thiểu được những điểm tác động tiêu cực, đồng thời nắm bắt được những cơ hội mới.

Buổi thảo luận sẽ tập trung nhìn nhận, đánh giá những thay đổi, xu hướng mới trong môi trường kinh doanh.

Từ đó, đưa ra những đánh giá về mặt tác động của các xu hướng nầy, đồng thời sẽ thảo luận và đề xuất một số định hướng chiến lược cho năm 2015, chủ yếu tập trung vào các ngành nghề, thị trường mà thành viên nhóm có quan tâm.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Bắt đầu 5:00 pm 20-11-2014
Kết Thúc 7:00 pm 20-11-2014
Số chỗ ngồi 20
Phí Mỗi Người 200,000VND
Địa điểm TP. HCM

Các bạn quan tâm mời liên lạc:

Hằng Lê (HP: 0168 996 4143; Tel: (08) 38 212 402; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Đỗ Hòa - Công ty TNHH MTV Tinh Hoa Quản Trị

Comments powered by CComment