Có nên liên tục "giải phóng hàng tồn"?

Theo tôi, các bạn marketing bán lẻ nên nghiên cứu lại. Có lẽ các bạn không nên quá lạm dụng"giải phóng hàng tồn" như là một lý do để bán hàng.

Lý do theo tôi là vì nếu các bạn dùng thông điệp "giải phóng hàng tồn" nhiều quá thì sẽ bị phản tác dụng. Sự xuất hiện thường xuyên của thông điệp nầy bên cạnh thương hiệu của bạn sẽ tạo ra những ấn tượng tiêu cực đối với thương hiệu.

Tôi tin chắc là bạn không muốn thương hiệu của mình bị gắn liền với thuộc tính "hàng tồn". Nói một cách khác, bạn không muốn người tiêu dùng khi nhìn thấy thương hiệu của bạn là nghĩ ngay đến một nơi thường xuyên bị hàng tồn lâu phải hạ giá để giải phóng?

Ngược lại, bạn sẽ muốn người tiêu dùng khi nghĩ đến thương hiệu của mình, họ nghĩ đến một thuộc tính khác tích cực hơn. Chẳng hạn như "cháy hàng", để họ nhanh tay đến các cửa hàng của bạn mà mua ngay kẻo hết.

Ở các nước, khi tung thông điệp "giải phóng hàng tồn" là họ sales rất mạnh, và người tiêu dùng cũng hiểu là họ đang mua hàng tồn lâu, hàng đề mốt, với giá rẻ mạt.


Read More

Comments powered by CComment