Focus thị trường

Trong thời gian vừa qua có nhiều vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm, và sử lỏng lẻo của các cơ quan chức năng về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, dẫn đến người tiêu dùng trở nên quá nhạy cảm về vấn đề an toàn thực phẩm. Phản ứng của thị trước trước vụ "chuột cống trong thùng nước lèo hủ tiếu" là một dẫn chứng.

Thị trường kêu gọi, marketing đáp ứng!

Trước diễn biến khách hàng trở nên quan tâm đặc biệt về vấn đề vệ sinh an toàn, tôi nghĩ các marketer trong lĩnh vực thực phẩm-đồ uống (và cả các lĩnh vực khác có liên quan) nên tập trung khai thác khía cạnh nầy.

Thay vì nhấn mạnh vào kiểu dáng, hay tính năng mới của sản phẩm, hãy nhấn mạnh vào tính đảm bảo an toàn, vệ sinh của sản phẩm, thông điệp truyền thông của các bạn sẽ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng tốt hơn.

Comments powered by CComment