Vi phạm bản quyền bài viết

Trong bài blog post trước Admin đã nêu quan điểm của Marketing Chiến Lược về vấn đề bản quyền tác giả và nêu một số trường hợp bài viết của marketingchienluoc.com bị vi phạm bản quyền tác giả.

 

Thực ra, nếu liệt kê tất cả các trường hợp ăn cắp bản quyền tác giả qua hơn 10 năm hoạt động của Marketing Chiến Lược thì không thể nào kể hết. Vấn đề mà chúng tôi quan tâm không phải các cá nhân hoặc tổ chức nhỏ, những người không có kiến thức để biên soạn nên phải ăn cắp trí tuệ của người khác, mà ngay cả những tổ chức lớn, đặc biệt là cả cơ sở hàn lâm, trường dạy kỹ năng kinh doanh mà cũng làm như vậy!

Như trường hợp Trường Đào tạo Tiếp thị Royal Business School (bài vi phạm tại đây). Trường nầy gom hai bài viết "Chiến Lược Marketing Là Gì?" và "Chiến lược 4P" của tác giả Đỗ Hòa đăng trên Marketing Chiến Lược về rồi chỉnh sửa nội dung phần mở đề, riêng phần thân bài họ để y nguyên, xong xóa tên tác giả và xóa nguồn rồi đăng trên web của trường như là bài viết lý luận của nhà trường!

Một trang web chuyên về hoạt động "giáo dục" khác cũng rất táo bạo trong việc ăn cắp bản quyền tác giả bài viết, đó là trang Edunet.com.vn. Đa số các bài viết trên trang nầy đều ghi "Nguồn: Tổng Hợp". Thật là đơn giản, không cần phải học hành hay nghiên cứu gì hết, bài viết của người khác mình chỉ cóp y chang về rồi xóa nguồn gốc đi và ghi là "Tổng Hợp"!

Một bài viết tiêu biểu mà trang nầy cóp của Marketingchienluoc.com là bài 22 Nguyên Tắc Marketing tại đây.

Chỉ cần một cú click tìm kiếm trên Google, ta có thể thấy hàng loạt trang vi phạm bản quyền tác giả bài viết của Marketing Chiến Lược tương tự như trên.

Admin

Comments powered by CComment