Trả lời góp ý của bạn Lê Trung Hiếu

feedbackCảm ơn bạn đã góp ý với chúng tôi về màu font chữ và độ tương phản của bộ giao diện.

Chúng tôi tiếp thu phản hồi của bạn và đã thử điều chỉnh độ tương phản của font chữ đậm hơn so với nền.

Rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của bạn.

Admin

Comments powered by CComment