Admin Blog

 

Marketing Chiến Lược lại mới vừa được cải thiện giao diện trang chủ nhằm làm giảm khối lượng dữ liệu tải xuống khi user truy cập trang chủ. Mục tiêu vẫn là cải thiện tốc độ truy cập cho những user ở những vùng có tốc độ internet chậm.

 

K

ể từ 04/08/2010, marketingchienluoc.com có thể được truy cập từ hầu hết các loai smart phone: iPhone, Android, Blackberry, Nokia, feature phones, WAP phones, iMode...

Ngày 12 tháng 09 năm 2011, Công ty dịch vụ nguồn nhân lực TALENTNET đã ký hợp đồng mua bản quyền sử dụng tài liệu Chuẩn Năng Lực Marketing của Marketing Chiến Lược. Hợp đồng đã được ký kết bởi Talentnet Corporation và IME Vietnam và tài liệu dày 27 trang nầy cũng đã được chuyển giao cho TALENTNET.

 

 

Lời chúc Tết của Marketing Chiến Lược đối với các marketers trong bối cảnh năm 2009, một năm đặc biệt đối với thế giới, năm mà cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới tác động sâu sắc đến hoạt động kinh doanh, làm cho nhiều công ty bị đóng cửa, nhiều người lao động trên thế giới bị mất việc làm.

Là một trong những người đi tiên phong nghiên cứu marketing từ khi Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới, chúng tôi hơn ai hết hiểu được vai trò của marketing trong hoạt động doanh nghiệp, đồng thời cũng hiểu được vị trí của marketing Việt Nam ở đâu so với mặt bằng chung của thế giới.

Từ những nhận thức trên, tháng 12 năm 2002, nền tảng đầu tiên của trang web marketingchienluoc.com được phát triển với sứ mệnh được xác định là góp phần phổ biến kiến thức, phát triển kỹ năng marketing trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với niềm tin một ngày không xa, Việt Nam sẽ có các thương hiệu tầm cỡ, các doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ quốc tế.