Đối tượng Của Quan Hệ Cộng Đồng

Đỗ Hòa. Những đối tượng chủ yếu mà hoạt động PR thường nhắm đến để tác động.

Chính bản thân cụm từ "cộng đồng" đã nói lên sự tập hợp của nhiều đối tượng cộng đồng khác nhau mà nó tập hợp. Những đối tượng cộng đồng khác nhau có những nhu cầu khác nhau và đòi hỏi những phương thức truyền thông khác nhau.

Một doanh nghiệp, tổ chức có thể cần phải quan hệ với các cộng đồng như: hội đồng quản trị, nhân viên, gia đình nhân viên, trưởng bộ phận, trưởng nhóm, báo chí, cổ đông, người đầu tư, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, nhóm có quan tâm đặc biệt, cộng đồng cư dân chung quanh, ngân hàng, bảo hiểm, đối tác kinh doanh, nhà phân phối, khách hàng, chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, nhà làm luật, cộng đồng hàn lâm, công đoàn lao động ...

Dưới đây là một số phương thức phân loại cộng đồng phổ biến.

 • Bên trong và bên ngoài.
  Cộng đồng bên trong chính là những đối tượng bên trong doanh nghiệp hay tổ chức. Họ có thể là giám sát viên, nhân viên, trưởng bộ phận, cổ đông và hội đồng quản trị. Cộng đồng bên ngoài bao gồm những đối tượng không có mối quan hệ trực tiếp đến doanh nghiệp, tổ chức. Chẳng hạn như: báo chí, chính quyền, giới giáo dục, khách hàng, nhà cung cấp, và cộng đồng dân cư nơi doanh nghiệp, tổ chức hoạt động.
 • Chính yếu, thứ yếu và thiểu số.
  Cộng đồng chính yếu là những người có thể giúp đở hoặc làm tổn hại những nỗ lực của doanh nghiệp hay tổ chức. Cộng đồng thứ yếu bao gồm những người kém quan trong hơn và cộng đồng thiểu số bao gồm những người kém quan trọng nhất.
 • Truyền thống và tương lai.
  Nhân viên và khách hàng hiện hữu là cộng đồng truyền thống. Sinh viên học sinh và khách hàng tiềm năng là cộng đồng tương lai. Không một doanh nghiệp hay tổ chức nào có thể cho phép mình xem thường các mối quan hệ với các cộng đồng đang thay đổi của mình. Ngày nay cộng đồng của một doanh nghiệp có thể từ phụ nữ cho đến dân tộc thiểu số, từ trẻ em cho đến dân đồng tính. Từng cộng đồng có thể đóng một vai trò quan trọng đối với tương lai thành công của doanh nghiệp, tổ chức.
 • Ủng hộ, chống đối và không rõ thái độ.
  Một doanh nghiệp, tổ chức phải có cách tiếp cận khác nhau giữa những người ủng hộ và chống đối. Đối với cộng đồng người ủng hộ, doanh nghiệp có thể truyền thông để củng cố thêm mối quan hệ. Nhưng đối với những ý kiến thuộc loại ngờ vực, doanh nghiệp cần truyền thông với những chứng cớ đầy thuyết phục và kiên định. Thông thường, đặc biệt là về lĩnh vực chính trị, cộng đồng những người chưa có thái độ rõ ràng là cực kỳ quan trọng. Nhiều chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ được quyết định bởi cộng đồng nầy.

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Comments powered by CComment