Tiêu chí đánh giá khuyến mại

Đánh giá kết quả là việc phải làm nếu muốn rút kinh nghiệm để lần sau có thể làm tốt hơn. Rất tiếc là không phải doanh nghiệp nào cũng làm điều này một cách đúng đắn nhất.

Xin giới thiệu 5 tiêu chí dưới đâu mà mọi người có thể được dùng để đánh giá chất lượng một chương trình khuyến mãi, trước khi chính thức chi tiền thực hiện:

  1. Liệu chương trình nầy sẽ giúp thu hút thêm khách hàng mới / làm khách hàng cũ quay lại / hay sẽ tạo ra thêm cơ hội kinh doanh mới cho bạn?
  2. Liệu những khách hàng mà chương trình khuyến mại sẽ thu hút có đúng là loại khách hàng mà bạn muốn?
  3. Liệu chương trình khuyến mại có làm tăng uy tín và hình ảnh của cửa hàng? Hay là nó sẽ làm giảm uy tín của cửa hàng?
  4. Liệu chương trình nầy có có tác động xấu đến hoạt động kinh doanh hiện tại của cửa hàng – vì nó thu hút quá nhiều khách hàng đến nổi bạn sẽ không thể phục vụ những khách hàng thường xuyên tốt như lâu nay bạn vẫn thường phục vụ?
  5. Hiệu quả cuối cùng là gì? Liệu chương trình nầy có hiệu quả về mặt chi phí không? Và cùng với một ngân sách như vậy, liệu bạn có thể làm một chương trình khác có hiệu quả hơn hay không?

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Comments powered by CComment