Mặc dù đi trước Thế giới Di động (MWG) những 8 năm, hiện biên lợi nhuận gộp của mảng đồng hồ PNJ vẫn còn khá thấp, tính quân bình giai đoạn vào mức 20%, chỉ bằng phân nửa so với MWG!

Các nhà bán lẻ truyền thống Walmart và Target đang dẫn trước Amazon (AMZN) trong cuộc chiến giao hàng. Khi Amazon vẫn đang cung cấp dịch vụ giao hàng trong một ngày thì Walmart và Target đã chuyển sang giao hàng cùng ngày.