Việc tiếp xúc với hàng trăm nội dung mỗi ngày làm cho người đọc đã và đang trở nên “lười biếng”. Trong bối cảnh đó, Quiz Content - tạm dịch là nội dung tương tác, đang là một giải pháp nổi trội đáng được quan tâm.

Add a comment