Hiện nay cách làm truyền thông hiệu quả hơn đó là đi từ "ngoài vào trong", nghĩa là quảng bá, xúc tiến ở thị trường nước ngoài trước, rồi sau đó sử dụng những thông tin, bài viết trên kênh báo đài quốc tế này để cộng hưởng uy tín thương hiệu của họ và làm truyền thông ngược về trong nước.

Các sản phẩm digital luôn được tạo ra nhằm giúp công việc của các marketer trở nên dễ dàng hơn. Trước đây chúng ta đã định nghĩa về một “quảng cáo chất lượng” như thế nào? Chúng ta đã nghĩ gì?

Thương mại điện tử đang thay đổi nhanh chóng, tạo ra những thách thức và cơ hội mới cho các nhà bán lẻ mỗi ngày. Theo Forbes, thị trường thương mại điện tử toàn cầu có thể đạt 6.700 tỷ USD vào năm 2020 và ảnh hưởng rất lớn đến logistics.

Theo IAB (Cục quảng cáo), việc thiếu sự đồng bộ trong những báo cáo về các vấn đề chung của ngành quảng cáo có thể cản trở sự tăng trưởng của ngành tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Đánh giá bên dưới sản phẩm trên các trang thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng đến doanh số bán hàng vì đa phần khách hàng sẽ tham khảo trước khi ra quyết định mua. Tuy nhiên hiện nay các đánh giá này nhiều khi không đáng tin cậy và thậm chí hoàn toàn giả dối vì bị thao túng bằng nhiều cách khác nhau.