Tiếp thị trực tuyến: khởi động để tăng trưởng

Tiếp thị trực tuyến: khởi động để tăng trưởng

Xu hướng sử dụng online marketing (marketing trực tuyến) ở Việt Nam đã từng được nhận định từ đầu năm 2008, nhưng cho đến nay vẫn chỉ “phát triển trong giai đoạn khởi động”.

internetmarketing-mclNgân sách qung cáo online năm qua ch chiếm 0,4% tng chi tiêu cho qung cáo cho thy online marketing vn còn khong cách rt xa vi các phương thc truyn thng. Năm 2009 liu có to ra nhng bước tăng trưởng ngon mc choonline marketing? Câu tr li vn thì tương lai.

Internet - kênh thi thượng tiếp cn gii tr

Theo thng kê mi nht (2.2009) ca Trung tâm Internet Vit Nam, t l dân s s dng Internet trong nước đt 24,58% tương đương vi hơn 20,9 triu người tiêu dùng. S thuê bao băng thông rng đt hơn 2,1 triu, tăng 40 ln so vi năm năm trước.Vi 57% dân s dưới đ tui 25 (TNS 2008), Internet là kênh truyn thông lý tưởng cho các nhãn hàng mun tiếp cn người tiêu dùng tr, đc bit là phân khúc thuc la tui 17-30.

C th theo phân tích ca FTA Research, năm 2008, 85% s người trong đ tui 17-24 thường xuyên truy cp Internet ít nht mi tun mt ln; và con s này đ tui 25-30 là 79%. Lý do truy cp Internet đã có s thay đi đáng k năm 2008 so vi 2007.

Nếu năm 2007, nhng mc đích quan trng nht ca người s dng Internet là cp nht thông tin, nghe nhc, kim tra email, chat, tìm kiếm thông tin thì bước sang năm 2008, nhng v trí này có s xáo trn đáng k. Hot đng tìm kiếm vươn lên v trí th hai sau cp nht thông tin.

Tiếp sau là kim tra email và chat, v trí th năm là tham gia các mng cng đng. Vào mng đ cp nht tin tc tr nên quan trng hơn vi nhng người trong đ tui 25-30, bi 75% s người được hi cho đây là đng cơ đu tiên đ h truy cp Internet, con s này gii hc sinh sinh viên (17-24) là 66%.

Trong khi đó, nhng người tr tui li có khuynh hướng thích âm nhc hơn, ch có 18% gii 7X vào Internet đ nghe và ti nhc trong ba tháng qua, trong khi con s này thế h 8X-9X là 27%.

S thay đi v hành vi truy cp Internet nhng năm gn đây chng t rng vic qung bá bng công c đt banner/display trên các trang báo đin t, mng cng đng, các trang web v âm nhc s tiếp tc được đy mnh. Song song đó là khuynh hướng đu tư mnh tay cho các công c tìm kiếm đ nâng hng v trí trang web.

Internet-miếng ngon nhưng khó nut

Nhng s liu nghiên cu th trường v Internet cho thy tim năng phát trin ca tiếp th trc tuyến Vit Nam là rt ln. T khi cuc khng hong toàn cu din ra đến nay, các chuyên gia marketing đã liên tc d đoán v s thăng hoa ca kênh truyn thông Internet trong thi gian ti.

So sánh vi các kênh truyn thông truyn thng như tivi, báo, radio…, Internet có nhiu đim vượt tri. Nếu các loi hình truyn thông trước đây ch là s đc thoi, vic truyn đi thông đip mang tính mt chiu, người tiêu dùng th đng tiếp nhn thông tin thì vi Internet, tình thế thay đi 1800.

Doanh nghip có cơ hi đi thoi vi người tiêu dùng, có th tương tác 1-1 vi nhóm khách hàng mc tiêu và người tiêu dùng ch đng tiếp cn thông tin, la chn thông đip nào mình mun nhn. Vi print ad hay phim qung cáo TVC, nhà qung cáo ch phát ra thông đip mà khó nhn được phn hi ngay lp tc, nhưng vi Internet, không đơn gin ch là vic nhp chut và nhìn thy, marketer còn to cơ hi cho khách hàng cùng tri nghim, suy nghĩ, d báo… cùng nhãn hàng.

Da vào vic phân tích hành vi ca người s dng Internet thông qua vic gn công c đo lường thi gian người s dng lưu li trên trang web, hot đng trên web… marketer có th biết được thói quen, s thích ca tng cá nhân, xác đnh rõ xem người đó có nm trong nhóm khách hàng mc tiêu hay không, phn ng ca h vi thương hiu như thế nào…

Đó thc s là cuc đi thoi sâu sc và thân thin gia nhng người làm tiếp th vi khách hàng ca mình.Vi nhiu tin đ thun li đ phát trin, nhưng vì sao qung cáo trc tuyến vn chưa “thăng hoa”? Nguyên nhân ca mi vn đ vn là nhn thc ca người làm tiếp th vi kênh truyn thông mi m này.

Nhng suy nghĩ kiu như: phi giành được v trí qung cáo đp trên trang ch hay phi tiếp cn được càng nhiu lượt người càng tt… là tư duy ca người làm qung cáo báo in hay tivi. Đim khác bit ni tri ca Internet là tính tương tác cao vi nhóm khách hàng mc tiêu. Nhưng đ to ra điu đó đòi hi các marketer phi tht s am hiu v các công c đ thc hin cũng như đo lường chiến dch online marketing.

Vì “lơ mơ” kiến thc v online marketing nên nhng người làm tiếp th vn rt dè dt khi tiếp cn truyn thông Internet, ch dám đu tư vào đây như mt s th nghim.

Hãy cho online mt chiến dch riêng

Theo ông Tony Trương - Giám đc Điu hành Công ty Golden Digital, chính vì tư duy coi Internet là mt phn b tr cho chiến dch marketing nên hin nay, phn ln ngân sách cho các chiến dch vn phân b cho qung cáo tivi, báo in và PR.

Nhãn hàng nào hào phóng lm thì dành ra vài phn trăm cho qung cáo online đ th nghim còn phn chính yếu vn dành cho các kênh truyn thng. Dù doanh s qung cáo online nhng năm ti được d báo s tăng vi tc đ “phi mã” (khong 300%/năm - ngun IDC 2008), song vn chiếm không quá 1,5% doanh s toàn th trường là con s đ đ phn ánh thc trng này.

S đu tư khiêm tn khó lòng to ra nhng bước tăng trưởng đt phá vì ch vi vài banner đt trên trang báo đin t, hay vài ngàn email gi đi, làm sao có th ngay lp tc to ra hành vi mua hàng hay đt được đ ph thương hiu cao? Đ khai thác hiu qu online marketing, các marketer cn thay đi cái nhìn đi vi kênh truyn thông Internet.

Phi dành cho chiến dch tiếp th trc tuyến mt ý tưởng (concept) riêng bi Internet thc s là mt kênh truyn thông khác bit vi các kênh truyn thng. Không nên đem mt mu qung cáo print ad đ làm banner hay đưa nguyên xi TVC phát trên tivi lên trang web vì điu này d gây nhàm chán. Internet cung cp các công c đa dng đ người làm tiếp th thc hin chiến dchmarketing, t phát banner qung cáo thương hiu, làm phim qung cáo TVC tương tác theo chiến dch đến gi thư trc tiếp, PR trc tuyến…

Đ thành công vi mt chiến dch online marketing, cũng không nên quên rng nhược đim ln nht ca kênh truyn thông trên Internet là mc đ tin cy không cao. Trong thi đi web 2.0, nht là vi các mng cng đng khi mà ai cũng có th đăng ti thông tin thì đ tin cy và chính xác ca thông tin tr nên khó xác đnh hơn.

Thói quen đc báo và xem tivi mi ngày ca người tiêu dùng vn tn ti song song vi nhu cu đc báo trên mng. Điu đó có nghĩa là vn cn có s kết hp gia chiến dch marketing online vi offline đ ngân sách marketing được s dng ti ưu nhm đem li hiu qu cao nht.

Theo Vietnam Branding.