[Inforgraphic] Thống kê các chỉ số sức mạnh của SMS Marketing

[Inforgraphic] Thống kê các chỉ số sức mạnh của SMS Marketing

SMS có tỷ lệ tham gia cao hơn 6-8 lần so với tiếp thị email.

Infographic này từ SlickText làm nguồn tuyệt vời minh họa một số  những lợi ích lớn của SMS Marketing.

Số liệu thống kê bao gồm:

  • SMS có tỷ lệ tham gia cao hơn 6-8 lần so với tiếp thị email.
  • 90% người dùng ghi danh vào một chương trình SMS cho khách hàng trung thành đã cảm thấy đạt được giá trị của nó.
  • Tin nhắn văn bản thường được đọc trong vòng 5 giây kể từ khi nhận!
  • Phiếu giảm giá SMS nhiều khả năng được lưu và chia sẻ hơn 10 lần so với email và báo giấy
  • 70% số người nói rằng họ thực sự thích nhận được cung cấp thông tin trên điện thoại di động của họ!

infographic-so

Theo mobilemarketingvmg.wordpress.com

Không ghi tác giả