10 câu hỏi đánh giá truyền thông MXH cho DN

10 câu hỏi đánh giá truyền thông MXH cho DN

Đánh giá phương tiện truyền thông trên mạng xã hội là thực tế rất có giá trị. Nó cung cấp điểm mạnh ẩn sâu bên trong, cho thấy chỗ nào cần bổ sung thêm nguồn lực và đưa ra  điểm yếu mà bạn cần cải tiến.

Mười câu hỏi sau đây có thể áp dụng cho bất kỳ công cuộc đánh giá phương tiện truyền thông trên mạng xã hội nào. Bới chúng yêu cầu bạn phải đóng vai trò là người khác và có cái nhìn tổng quan hơn vào những gì bạn đã làm, đang làm và muốn làm.

MXH

Về lĩnh vực kinh doanh

Bạn đã liên kết các mục tiêu trên phương tiện truyền thông xã hội với các mục tiêu về thương hiệu của bạn nói chung chưa?

Hãy nhớ rằng truyền thông xã hội là một công cụ được sử dụng để đạt được mục tiêu kinh doanh. Mục tiêu bề ngoài hoặc các mục tiêu định lượng được như tốc độ tăng trưởng về quy mô khách hàng là rất cần thiết, nhưng nên tập trung vào cách thức truyền thông xã hội đang giúp thương hiệu của bạn đạt được mục tiêu kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn.

Các phòng ban liên quan có sử dụng phương tiện truyền thông xã hội không?

Cùng với quan điểm ở trên, tiếp thị chỉ là một bộ phận trong đó phương tiện truyền thông xã hội có thể có tác động. Là một doanh nghiệp, bạn có thể thấy, tăng hiệu quả hoạt động là một mục tiêu mạng xã hội có thể giúp được. Trong trường hợp đó, xác định các bộ phận nào chịu tác động của các kênh truyền thông xã hội và đảm bảo rằng họ đang làm đúng cách.

MXH1

Các chiến lược tồn tại thích hợp cho mỗi phòng ban và các chiến lược đó có được tôn trọng hay không?

Điều quan trọng là xác định được các bộ phận khi sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ phát huy được hiệu quả. Các phương tiện truyền thông xã hội khi được lựa chọn đã phát triển và đang được thực hiện một cách hiệu quả.

Về lĩnh vực phân tích

Bạn có tiêu chuẩn đo lường tại chỗ cho tất cả các mục tiêu không?

Có một tập hợp các mục tiêu mà bạn đang cố gắng để đạt được với việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, và để đánh giá những mục tiêu đó, bạn cần phải có một số tiêu chuẩn đo lường tại chỗ cho mỗi mục tiêu. Chắc chắn bạn biết mình đang đo lường điều gì. Hãy chắc chắn, bạn biết những gì bạn đang đo và những phép đo lường đó được đánh giá một cách cẩn thận.

MXH2

Bạn có chiến thuật đo lường tại chỗ cho tất cả các chỉ tiêu (KPIs) không?

Không phải tất cả các KPI có thể đo lường được. Như đã nói ở trên, bạn có thể nhìn vào kết quả hoàn toàn định lượng một cách dễ dàng, ví dụ như sự tăng trưởng của khách hàng, nhưng có những chỉ tiêu khác có thể phức tạp hơn. Hãy xác định một vài điểm chính phản ánh chất lượng cho từng chỉ tiêu đó và chắc rằng quá trình chấm điểm có thể định lượng và đo lường được.

Bạn có vượt qua tiêu chuẩn của bạn?

Chỉ là để có thể đo lường được kết quả, không nhất thiết kết quả đó phải luôn luôn khả quan. Có nghĩa là kết quả của bạn luôn tích cực. Hãy chú ý liệu bạn có đạt được hay không, hay đúng hơn là bạn có vượt qua điểm chuẩn hay không? Nếu vượt điểm chuẩn, hãy nâng mức điểm chuẩn lên cấp độ mới và đảm bảo rằng, bạn luôn hướng tới những mục tiêu mới hơn cho lần đánh giá tiếp theo.

Vượt qua điểm chuẩn, việc chạy thử nghiệm của bạn thành công hay thất bại?

Tại mỗi điểm đánh giá, bạn sẽ cần phải thiết lập các tiêu chuẩn mới và thử nghiệm tiêu chuẩn mới để xem cách nó thực hiện trên phương tiện truyền thông xã hội như thế nào. Sau đó, tại mỗi cuộc đánh giá tiếp theo, bạn sẽ cần phải đánh giá xem các tiêu chuẩn đó cần được thực hiện trên cơ sở toàn quy mô hay loại bỏ khỏi chương trình hoàn toàn.

Đối với khách hàng

Bạn đã xác định được tính cách khách hàng mục tiêu trên mạng xã hội chưa?

Tính cách khách hàng mục tiêu trên mạng xã hội (không chỉ là thông tin về nhân khẩu học), những người mà bạn đang cố gắng để họ tham gia vào chương trình hay sáng kiến của bạn. Trong khi đánh giá, hãy ước lượng, nếu bạn đã nhắm được tính cách của khách hàng mục tiêu hoặc có một cơ sở để nhắm mục tiêu mới dựa trên sự tham gia đột biến của các cá nhân.

Ngân sách

Bạn đã đạt đến kết quả lý tưởng với ngân sách mà bạn đã phân bổ cho các chiến dịch truyền thông xã hội chưa?

Một vài con số cần quan tâm khi đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách của bạn. Hơn nữa, các tiêu chí này có thể hữu ích trong việc xác định sự cần thiết phải tăng hoặc tái phân bổ ngân sách. Chúng cũng có thể giúp xác định chiến dịch của bạn có hiệu quả trong việc thúc đẩy lưu lượng khách hàng, hoặc bạn đã xác định đúng khách hàng mục tiêu. Ví dụ, một tỷ lệ nhấp chuột cao và giá mỗi nhấp chuột thấp là rất lớn, nhưng nếu không tạo ra các cuộc trao đổi đổi, bạn có thể cần phải thay đổi khách hàng mục tiêu hoặc tối ưu hóa đúng cách trang đích của bạn cho phần còn lại của chiến dịch.

MXH4

Công cụ

Các công cụ của bạn bổ sung cho nhau hay chống lại nhau?

Bạn luôn muốn rằng các công cụ hoạt động bổ trợ cho nhau. Lý tưởng nhất là các công cụ này có thể đưa ra các báo cáo có giá trị, giúp bạn đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất, tiết kiệm chi phí hiệu quả nhất có thể. Trong việc đánh giá các phương tiện truyền thông xã hội, điều quan trọng là các công cụ đó đang làm việc cho bạn và không chống lại nhau.

Đánh giá phương tiện truyền thông xã hội là một phần quan trọng trong bất kỳ chiến lược nào. Đây chỉ là mười câu hỏi của hàng chục câu hỏi khác có thể được yêu cầu khi tiến hành đánh giá một phương tiện truyền thông xã hội, nhưng chúng là những câu hỏi quan trọng có thể áp dụng trong hầu hết các trường hợp.

Tiến Hoàng - Tổng hợp

Theo XHTT