Quảng cáo sản phẩm dao cạo râu của hãng Gillette nhỏ hơn 100 micron

Công ty Gillette đại lý quảng cáo CLM BBDO cùng với sự giúp đỡ của các nhà khoa học Đại học Nottingham đã dùng công nghệ nano để làm nên tấm quảng cáo nhỏ hơn 100 micron.

Tấm biển quảng cáo nhỏ nhất thế giới này dành cho sản phẩm dao cạo râu của hãng Gillette.

Để làm được tấm quảng cáo này, các nhà khoa học đã phải sử dụng một kính hiển vi điện tử, thiết bị khắc ion.

Trước đó, sách Guinness cũng ghi nhận kỷ lục quảng cáo lớn nhất thế giới. Quảng cáo này dành cho tờ báo Financial Times có diện tích là 19.125m2 và được treo trên một tòa nhà.

Theo 24h,  Worldrecordsacademy


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến