Tâm lý hoang mang "không hề nhẹ" khi nhận tin mẫu quảng cáo Facebook không được duyệt, thực sự không thoải mái chút nào. Hãy để Facebook Ads không còn là nỗi lo khi khám phá được 8 nguyên nhân khiến mẫu quảng cáo Facebook không được duyệt như sau.

ad face

ad face1

ad face

ad face

ad face

ad face

ad face

ad face

Quảng cáo vi phạm lỗi 20% text rất nhiều. Lưu ý khi chạy album 20% text được tính cho từng ảnh, tức là 1 ảnh vi phạm 20% text cũng có khả năng dừng quảng cáo

Kiểm tra 20% text quảng cáo Facebook:
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Nguồn: Chia sẻ từ Facebook Advertisers Community VN


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến